Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

Gasilska zveza Turnišče

Ulica Štefana Kovača 73

9224 Turnišče

 

 

Datum: 18.03.2011

 

 

V A B I L O

 

V skladu s 17. členom  Statuta Gasilske zveze Turnišče sklicujem 6. sejo upravnega odbora Gasilske zveze Turnišče, ki bo dne

21.03.2011 ob 19,00 uri

 

v prostorih občine Turnišče.

 

Za sejo predlagam sledeči dnevni red:

 

  1. Pregled sklepov 6. seje GZ Turnišče in potrditev zapisnika
  2. Skupščina GZ Turnišče
  3. Poročilo o delu v letu 2011 in finančno poročilo
  4. Pregled programov dela za leto 2011
  5. Pregled finančnega načrta za leto 2011
  6. Tekmovanja v letu 2011
  7. Razno

 

Prosim za zanesljivo udeležbo

 

 

Ostali vabljeni:                                                                                   

-         Predsednik nadzornega odbora                                              

 

                                                                                             

                                                                                                                                                           

Predsednik GZ

Turnišče 

                                                                                                                             Alojz Vuk