Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

POROČILO NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2013

Nadzorni odbor se je skupaj z predsednikov Alojzem Vukom in g. Stanislavom Zverom (iz računovodskega servisa Zving) sestal na seji nadzornega odbora. Pregledali smo celotno finančno poslovanje GZ Turnišče za leto 2013.

Finančno poročilo smo primerjali s finančnim planom, ki je bil predstavljen na lanski skupščini GZ Turnišče. V nekaterih primerih se postavke niso ujemale. Do razlik, je po pojasnilih predsednika GZ Turnišče prišlo, zaradi povezanosti stroškov, ki jih je zelo težko ločiti v primerjavi s knjigovodstvom in finančnim poročilom, katera nimata čisto enakih postavk. Zato so tudi nekatere postavke večje oz. manjše v poročilu v primerjavi z finančni planom. Za vse postavke je bila na razpolago tudi papirna dokumentacija, ki smo jo lahko pregledali.

Pojasnila so bila jasna in točna, zato zaključujemo, da je finančno poročilo za leto 2013 pravilno in ustrezno.

Istočasno smo skupaj s predsednikom pregledali plan dela GZ za leto 2013.

Ugotovili smo, da je bil plan dela, kar se tiče organizacijskih in operativnih nalog izpolnjen, prav tako so bile opravljene planirane naloge za članice in veterane.

Pripombo imamo samo na delo z mladino, pri kateri, nekatere naloge niso bile opravljene. Predvsem je to sodelovanje na orientacijskem teku in mladinskem kvizu. Proti koncu leta je v  komisiji za mladino prišlo do menjave predsednika. Upamo, da se bodo v prihodnje naloge opravljale sproti in kakovostno, predvsem naloge, kimlade učijo osnovna in temeljna znanja gasilstva. Smatramo, da bi GZ morala dati večji poudarek  na delo z mladino, ki je osnova za kasnejšo operativo.

Glede na zgoraj našteto menimo, da se finančno poročilo GZ Turnišče za leto 2013 lahko potrdi.

 

                                                                                  Jožica Mujdrica

                                                                                  Predsednica nadzornega odbora GZ Turnišče