Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO NEDELICA

Požrtvovalnost, pomoč sočloveku in nenehna pripravljenost so le nekatere odlike dobrega gasilca. Takšne gasilce potrebuje vsaka vas. Tudi v Nedelici se je pojavila želja po gasilskem društvu, ki bi ukrepalo ob najhujših nesrečah. Želja vaščanov se je uresničila 24. 5. 1979, ko je novoustanovljeno GD Nedelica imelo ustanovni zbor v prostorih stare šole. Pobude za ustanovitev so prišle z več strani. Največje zasluge pri tem so imeli: OGZ, SZDL in takratni predsednik VO Nedelica, Jože Dominko.

Prvi predsednik društva je bil Alojz Sobočan, poveljnik pa Štefan Prša. Predsedstvo društva se je menjalo že po dveh letih, saj je leta 1981 predsednik postal Jože Dominko. Začetki so bili nekoliko težji, saj smo morali nabaviti opremo in uniforme ter si zagotoviti ustrezne prostore. V začetku 80. je društvo razpolagalo s 400 l brizgalno, ki jo je nato zamenjala motorna brizgalna Magirus deuz s prostornino 800 l. Opremili smo se še z desetimi delavskimi uniformami in z devetimi paradnimi. Obstoječe gasilske prostore smo preuredili v garažo, primerno za gasilsko orodno vozilo. V prvih letih delovanja smo izkopali sedem gasilskih vodnjakov, ki so nam bili v pomoč pri gašenju požarov.

Po nekoliko negotovem začetku smo spoznali, da je za uspešno delo gasilca potrebno tudi znanje. Na izobraževanje smo poslali nekaj članov, ki so opravili tečaj za nižjega gasilskega častnika in tečaj za strojnika. Dve leti pozneje smo ustanovili pionirsko B desetino pod mentorstvom Milana Gjerkeša.

Leto 1989 je bilo za nas prelomno, saj smo kupili orodno gasilsko vozilo TAM 80T 35, za katero smo večino sredstev zbrali s prostovoljnimi prispevki krajanov. Istega leta smo razvili društveni prapor. Sčasoma so gasilski prostori postali premajhni za vso opremo in ostale gasilske dejavnosti, zato smo leta 1990 pričeli z izgradnjo prizidka h gasilski orodjarni. Na poti do našega cilja so nam s svojimi prispevki pomagali krajani, ki so želeli, da društvo še poveča svojo aktivnost in s tem prispeva k večji varnosti kraja.

Z leti smo se vedno bolj posvečali usposabljanju kadra in tako je leta 1996 tečaj za gasilca opravilo kar 18 članov. Dobra pripravljenost gasilcev se je pokazala že na občinskem tekmovanju v Turnišču, kjer so naši člani zasedli prvo mesto.

V vasi so gasilci čedalje bolj pridobivali veljavo in spoštovanje krajanov. Njihovo dobro delo je cenil tudi gospod Lohninger iz Avstrije, saj jim je v znak zahvale podaril kipec sv. Florijana, zaščitnika gasilcev. Ob florjanovem smo blagoslovili še sliko sv. Florjana, ki jo je naslikal g. Drago Gorjan, blagoslovila pa sta jo takratni župnik Alojz Ratnik in kaplan Alojz Ternar. Sliko smo postavili na pročelje gasilskega doma, zunanjo podobo pa smo olepšali še z osvetljenim napisom.

Z leti smo v gasilske vrste privabili tudi ženske, ki so leta 1999 ustanovile prvo žensko desetino. Še istega leta so se izkazale na tekmovanju na Kobilju, kjer so premagale vso konkurenco.

Leta 1999 je društvo praznovalo 20. obletnico društva, ki je potekala v gostilni Pri studencu. V ta namen smo razvili novi prapor. Ker je naše vozilo že potrebovalo nekaj popravkov, smo ga leta 2005 prebarvali in namestili opremo za dihalne aparate.

Čez šest let se nam je izpolnila velika želja, saj smo 22. 2. pripeljali novo vozilo IVECO. Naše delo je z novo pridobitvijo postalo lažje. Novo prevozno sredstvo smo prevzeli in blagoslovili 30. 7. 2011 v gostilni Pri studencu. Blagoslovitev je opravil duhovni pomočnik Štefan Grabar.

Leto 2013  je bilo za naše društvo precej pestro, saj smo obnovili gasilski dom (nova fasada in streha, dvižna in vhodna vrata ter okna). Posodobili smo tudi notranjo opremo. Kupili smo 16 omaric za gasilske obleke, stojalo za opasače, vitrino za pokale in še dve omarici za druge namene.

 

VODSTVO

PREDSEDNIKI

ZAČETEK

KONEC

Denša Jožef

-

-

Sobočan Alojz

1979

1981

Dominko Jožef

1981

2008

Sobočan Avgust

2008

2013

Zadravec Milan

2013

 

 

 

 

 

POVELJNIKI

ZAČETEK

KONEC

Prša Štefan

1979

1985

Gjerkeš Milan

1985

1993

Ružič Alojz

1993

-

Horvat Jože

-

2000

Gjerkeš Štefan

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIJA

Upravni odbor:

Predsednik                                                   Zadravec Milan

Podpredsednik                                             Dominko Jože

Poveljnik                                                     Gjerkeš Štefan

Podpoveljnik                                               Toplak Damijan

Tajnik                                                          Sarjaš Andreas

Blagajnik                                                     Gjerkeš Matej

 

Nadzorni odbor

Predsednica                                                 Denša Jasmina

Član                                                             Trojak Alojz

Član                                                             Hozjan Simon

ČLANSTVO PGD NEDELICA

Skupno št.                             64

Operativni člani društva       48

Članice                                 14

Mladina do 16 let starosti    20

Veterani                                 6

Podporni člani                       6

 

IZOBRAZBENA STRUKTURA IN OPRAVLJENI TEČAJI

Gasilski častnik:                   2

Nižji gasilski častnik:           5

Višji gasilec:                         6

Gasilec:                               17

Poveljnik PGD:                     1

Strojnik:                                5
Nosilec IDA:                         5

Uporabnik radijske postaje:  1