Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

GASILSKA ZVEZA TURNIŠČE

CVETNA ULICA 1a

9224 TURNIŠČE

Kandidacijska komisija  Gasilske zveza Turnišče (v nadaljevanju GZ Turnišče), je na svoji prvi  seji  z dne 25.01.2015, skladno s pravilnikom o kandidacijskem postopku za volitve funkcionarjev in organov za obdobje 2013 do 2018 sprejela,

R O K O V N I K

ZA  IZVEDBO  VOLILNIH  OPRAVIL

ZA NADOMESTNE VOLITVE ZA POVELJNIKA GZ TURNIŠČE

ZA MANDATNO OBDOBJE 2013-2018 IN ROKI ZA IZVEDBO OPRAVIL

Posamezna volilna opravila se izvedejo v naslednjih rokih:

 

Rok

 

Vsebina aktivnosti

 

 

Nosilec

25.01.2015

Konstituiranje kandidacijske komisije GZ Turnišče.

Predsednik GZ Turnišča

25.01.2015

Sprejem rokovnika nadomestnih volilnih opravil izvolitev članov organov GZ Turnišče.

Kandidacijska komisija

25.01.2015

Določitev vsebine kandidacijskega postopka za nadomestne volitve funkcionarja GZ Turnišče.

Kandidacijska komisija

30.01.2015

Objava rokovnika volilnih opravil in vsebine kandidacijskega postopka na spletni strani GZ Turnišče.

Tajnica GZ Turnišča

 

30.01.2015

Posredovanje rokovnika volilnih opravil in razpis kandidacijskega postopka vsem prostovoljnim gasilskim društvom v GZ Turnišče, po elektronski in navadni pošti.

Tajnica GZ Turnišča

 11.02.2015

Posredovanje predlogov kandidatov za poveljnika GZ Turnišče na sedež GZT. (gasilska pisarna)

PGD

13.02.2015

Zasedanje komisije, pregled in potrditev prejetih predlogov kandidatov in odločitev veljavnosti posameznih kandidatur…

Kandidacijska komisija

17.02.2015

Poziv PGD k dajanju podpore posameznim kandidatom za poveljnika GZ Turnišče.

Tajnica GZ Turnišča

17.02.2015

Predstavitev načrta izvedbe programa GZT posameznih kandidatov za poveljnika GZT- vsem društvom po e-pošti in po navadni pošti.

Tajnica GZ Turnišča

20.02.2015

Zadnji rok za predložitev pisnega umika soglasja h kandidaturi posameznega kandidata. Pisni umik se predloži kandidacijski komisiji na sedežu GZ Turnišče. (gasilska pisarna)

Kandidati za posamezne funkcije v organih

23.02.2015

Zadnji rok   za podporo posameznih kandidatov za funkcionarja. Upoštevale se bodo podpore prejete do 15. ure na sedežu zveze . (gasilska pisarna)

PGD

24.02.2015

Zasedanje komisije: oblikovanje kandidatne liste za funkcionarja GZ Turnišča.

Kandidati za posamezne funkcije v organih ali funkcionarja v GZT

 

25.02.2015

Objava liste kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za poveljnika GZT, na spletni strani GZ Turnišča in v pisni obliki po e-pošti vsem društvom v zvezi.

Kandidacijska

Komisija

09.03.2015

Predlaganje skupščini v izvolitev kandidata, ki je dobili ustrezno podporo  za poveljnika Gasilske zveze Turnišče.

Kandidacijska

Komisija

28.03.2015

SKUPŠČINA GZ TURNIŠČE

Gasilska zveza Turnišče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik kandidacijske komisije

Stanko Horvat