Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

Zgodovina PGD Renkovci

 

Spoštovanje do kraja, kjer živimo, se veselimo in žalostimo, je vredno spomina. Našo preteklost smo dolžni spoštovati in jo ohranjati mlajšim rodovom z vso hvaležnostjo in spominom, saj nikdar ne bomo mogli izmeriti njenega pomena. Zgodovinski spomin nam hitro uhaja med prsti in se marsikje izgublja za vedno. Nimajo samo dežele, države in narodi svoje zgodovine. Vsak kraj, vsaka hiša in vsaka rodbina jo ima. Ima jo tudi Prostovoljno gasilsko društvo Renkovci.

Ko sta nastopila strah in stiska, so bili ljudje najbolj složni. V slogi so čutili moč in varnost, zato so se povezovali v različne skupine, organizacije, društva… Da bi s skupnimi močmi lažje krotili ognjene zublje rdečega petelina so se tudi vaščani Renkovec leta 1932 povezali v prostovoljno gasilsko društvo. Zasluge za ustanovitev društva gredo sedmim ustanovnim članom, ki so: Franc Toplak, Štefan Černi, Jožef  Ferčak, Franc Režonja, Martin Felbar, Matija Režonja in Jožef Magdič.

V prvih letih je društvo kakor nebogljen otrok počasi raslo in padalo. Da se je društvo sprva srečevalo tudi s problemi, sklepamo iz zapisnikov, ki so ohranjeni od leta 1953, ko je bil tajnik društva Štefan Čiček. Ker dokumentacije do tega leta ni ohranjene, o tem obdobju omenjamo le nekatere stvari in dogodke, ki se jih spominjajo starejši gasilci.

Prva oprema, s katero so razpolagali gasilci PGD Renkovci, je bila ročna brizgalna na konjsko vprego, proizvedena na Madžarskem leta 1889 z zelo skromno opremo: tri sesalne in dve tlačni cevi ter kramp. Rabljeno brizgalno je društvo nabavilo kmalu po ustanovitvi društva leta 1934. Svoj prostor je dobila najprej pod nekdanjim lesenim zvonikom. Društvo je ob ustanovitvi razpolagalo tudi s petnajstimi letnimi, eno paradno in eno zimsko uniformo.

Iz ohranjenih zapisnikov lahko razberemo, da je društvo leta 1950 štelo 16 članov, ki so se tri leta pozneje zavzemali za graditev gasilskega doma, kajti ročna brizgalna z opremo je ostala brez strehe. V ta namen so člani društva nabavljali gradbeni material in sekali drva za žganje opeke. Zaradi finančnih in drugih težav v delovanju društva ni prišlo do realizacije. Da bi ročno brizgalno spravili pod streho, so v občinski zgradbi (pozneje stara šola) preuredili eno sobo v t.i. orodjarno in pred vhodna vrata postavili leseno lopo, da bi obvarovali vhodna vrata pred dežjem. To je bil začasni gasilski dom.

Med leti 1950 – 1960 so skoraj v vsakem zapisniku z občnega zbora zapisali, da je potrebno včlaniti več ljudi, da bi lahko društvo delovalo bolj učinkovito. Število članov se je večalo počasi, saj so nenehno beležili tudi številne izstope iz društva. Navadno so kot razlog za izstop iz članstva omenjene družinske razmere. Dogajalo pa se je tudi, da so bili člani izključeni zaradi nesodelovanja, neplačevanja članarine… Delovanje društva je torej iz različnih vzrokov v nekaterih obdobjih šepalo. Poveljnik okrajne gasilske zveze (OGZ) je tako na občnem zboru leta 1954 celo predlagal, da je bolje, če se društvo začasno razpusti, ker je zelo pasivno. A društvo ni nikoli povsem prenehalo delovati.

Leta 1956 so prvič zapisali, da je 22 članov opravilo tečaj za izprašanega gasilca. Da bi delovali bolj preventivno, so organizirali različne akcije: pregled dimnikov po vasi; predavanja na temo, kako delati s plinom in elektriko… Čutiti je namreč bilo, da vaščani niso cenili društva – kot da je v vasi nepotrebno. A ko je bil na strehi redeč petelin, so klicali na pomoč! Znanilca požara sta sprva bila truba in zvon, leta 1955 pa se je že uresničila želja po ročni sireni.

Ker je bilo gasilsko društvo prvo in nekaj časa edino društvo v vasi, je imelo večji maneverski prostor delovanja. V sklopu gasilstva so namreč organizirali tudi razna predavanja in igre. Večina dramskih iger je bilo uprizorjenih med leti 1960 – 1970 z naslovi: Scapinove zvijače, A njega ni, Deseti brat, Vrnil se je, Naša kri, Divji lovec, Vrnitev, Županova Micka, Miklova Zala, Razvaline življenja… Za kulturno-prosvetno področje je bil med gasilci odgovoren poseben referent. Igre so uprizarjali tudi po drugih vaseh, kjer so imeli za to primerne prostore – dvorane. Gostovali so v Turnišču, Veliki Polani, Kančevcih… Kot najboljše in edino gasilsko društvo v občini na prosvetnem področju, je leta 1960 od okrajne gasilske zveze (OGZ) prejelo diplomo. Poleg iger pa so gasilci organizirali tudi različna kresovanja, plesne prireditve… Leta 1959 so bile kar tri plesne prireditve. Omenjene dodatne aktivnosti so bile ljudem v razvedrilo, društvu pa potreben vir financiranja.

Da bi imeli pri gašenju požarov zadostne količine vode, je bilo leta 1960 po vasi izkopanih 5 vodnjakov. Ker so istega leta gasilci čutili priložnost, da bi dobili v društvo prvo motorno brizgalno, ki jo je obljubila OGZ, so na tečaj za strojnika poslali dva člana. Na OGZ so ocenili, da je PGD Renkovci bilo tisto leto premalo aktivno, zato so motorno brizgalno dobili gasilci iz Turnišča, ki so jo zaradi centra in industrije tudi bolj potrebovali. Renkovski gasilci so zato organizirali nabiralno akcijo za nakup nove motorne brizgalne, manjkajoča sredstva pa bi pridobili s prirejanjem iger in pomočjo OGZ. Leta 1965 je bila tako motorna brizgalna s kapaciteto 800 litrov vode na minuto, že nabavljena. V Nemčiji jo je nabavil Anton Černi, ki je bil tam na sezonskem delu, opremo zanjo pa je financirala OGZ.

Prva motorna brizgalna ni dolgo služila, saj jo je istega leta pri gasilski vaji razneslo. Zato so v društvo dobili leta 1970 drugo – slabšo motorno brizgalno ki je imela kapacitete le 400 l/min. Ker je le-ta bila preslaba, so ponovno izvedli nabiralno akcijo in leta 1977 nabavili motorno brizgalno znamke Zigler z močjo 800 l/min, ki jo društvo še danes uporablja.

Sekretar OGZ je že leta 1955 na občnem zboru GD Renkovci govoril o ženskih desetinah, ki delujejo drugod po svetu. V PGD Renkovci so se želje uresničile leta 1977, ko je na sektorskih vajah nastopila poleg članske in pionirske desetine tudi ženska ekipa.

Ker je občinska zgradba – stara šola bila dotrajana, so gasilci v sodelovanju z vaškim odborom leta 1977 razmišljali o novem gasilskem domu. Sadovi takratnih razmišljanj so bili vidni leta 1985, ko je spomladi bil pripravljen potreben gradbeni material, jeseni pa je bil današnji Vaško-gasilski dom že pod streho. Gradbeni objekt je torej večnamenski, v njem pa je prostor tudi za gasilce (garaža z orodjarno, pisarna in sanitarije). V gasilski garaži je takrat stala prikolica z motorno brizgalno in opremo, ki so jo v primeru požara vlekli s traktorjem. Leta 1988 pa jo je zamenjalo novo gasilsko vozilo znamke TAM ST80, ki se še danes uporablja. Istega leta je bila montirana tudi električna sirena, ki pa se danes malo uporablja. Razvoj tehnike je namreč prinesel pripomočke, ki služijo lažjemu in hitrejšemu interveniranju v primeru požara. Razvilo se je t.i. tiho alarmiranje s pomočjo pozivnikov oz. pager-jev, ki občutno manj vznemirjajo posredno okolico požarnega objekta. Razvoju tehnike so sledile tudi potrebe društva po primerni opremi za gašenje požarov t.i. novodobne elektronike.

Zaradi dotrajanosti gasilskega vozila je po daljši želji upravni odbor društva leta 2009 na svoji seji s sklepom odločil, da se naredi finančni načrt zbiranja sredstev za nabavo novega gasilskega vozila. Junija 2010 je bilo tako s pomočjo zbranih sredstev vaščanov, občine in drugih podjetij – donatorjev, nabavljeno novo gasilsko vozilo tipa GVV-1, znamke Iveco z rezervoarjem kapacitet 1000 litrov vode, vgrajeno visokotlačno črpalko in motorno brizgalno, vso potrebno pripadajočo opremo ter dodatno potopno črpalko in motorno žago.

Društvo tako trenutno razpolaga z vso opremo, ki jo zahteva tipizacija društev 1. kategorije, kamor spada tudi PGD Renkovci. V prihodnosti društvo načrtuje posodabljanje in zamenjavo dotrajane gasilne opreme ter nenehno izobraževanje kadra za rokovanje z opremo.

Društvo danes šteje 92 članov,  od  tega  je 25  operativnih  članov, 25  članov  mladine, 10 članov veteranov ,30 prostovolni gasilec-rezerva in podpornih  2  članov, ki se prostovoljno podpirajo delovanje društva in se trudijo tako pri preventivnem delovanju društva kot pri potrebnem interveniranju ob raznih nesrečah, požarih v vasi in bližnji okolici.

 

Izobraženost  operativnega  članstva:        

gasilski  častnik 1.st.      -2 član                   

gasilski  častnik             -2                           

nižji  gasi. Častnik  2.st. -2                        

nižji  gasi. častnik          -3  

gasilec 2.st.                   -2            

gasilec 1.st.                   -6                        

gasilec                           -8

 

 V nadaljevanju so našteti člani društva, katerim je bilo zaupano vodstveno - organizacijska in operativna dejavnost društva skozi zgodovino in danes.

Kronološki pregled predsednikov in poveljnikov PGD Renkovci:

Predsedniki:

Toplak Franc              1932 – ?

Ni podatkov                        - 1953

Cigut Martin               1953 – 1959

Balažic Štefan             1959 – 1961

Cigut Martin               1961 – 1962

Režonja Štefan           1962 – 1963

Bojnec Pavel              1963 – 1964

Matjašec Štefan          1964 – 1980

Markoja Franc            1980 – 2002

Tratnjek Jožef             2002 –

 

Poveljniki:

Ferčak Jožef                1932- ?

Ni podatkov                         -1953

Pucko Štefan              1953 – 1963

Režonja Štefan           1963 – 1964

Pucko Štefan              1964 – 1970

Matjašec Alojz           1970 – 2002

Matjašec Simon          2002 –

 

Vodstvo društva danes:

Predsednik:                            Jožef Tratnjek

Namestnik predsednika:         Marjan Zver

Poveljnik:                               Simon Matjašec

Podpoveljnik:                         Jožef Kolar

Tajnik:                                    Marjan Zver

Blagajnik:                               Stanko Horvat

Član UO:                                Jože Magdič

Član UO:                                Janez Sraka

Član UO:                                Srečko Bencak

Član UO:                                Simon Matjašec 

Član UO:                                Izidor Režonja

Član UO:                                Kristjan Sraka

Član UO:                                Vanja Matjašec

Predsednik NO:                     Rajnko Vinčec

Član NO:                               Martin Sraka

Član NO:                               Benjamin Bencak

 

Celotno delovanje gasilskega društva je bilo, je in bo v službi ljudstva. Naj veljajo besede Otona Župančiča o gasilcih: »Ne boj se za pomoč. Mi bdimo, dan in noč!«