Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

 

OROČILO NADZORNI ODBOR!!!

 

 

Člani nadzornega odbora smo preko celega leta spremljali delo gasilske zveze Turnišče. Prisotni smo bili na vseh sejah Upravnega odbora.

Na samostojni seji 5. marca 2012 smo člani nadzornega odbora pregledali finančno in vse ostalo poslovanje gasilske zveze.

Ob pregledu finančnega poslovanja GZ Turnišče in pregledu vseh faktur ter finančne dokumentacije računovodskega servisa Zving, ki opravlja finančno poslovanje GZ Turnišče niso imeli nobenih pripomb. Na voljo so nam bili vsi dokumenti, katere smo podrobno pregledali in nismo ugotovili napak.

Finančna sredstva so bila razdeljena in porabljena v skladu s programom, ki je bil sprejet na lanski skupščini, zato nadzorni odbor predlaga skupščini, da potrdi zaključni račun Gasilske zveze Turnišče.

Tudi ostali organi oz. komisije so delovale uspešno, tako da na njihovo delo nadzorni odbor nima pripomb.