Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

PROGRAM DELA GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE ZA LETO 2011

 

 

Zap.

št

ORGANIZACIJSKE NALOGE

IZVAJALCI

ROKI

1.

Sodelovanje gasilske zveze pri organizaciji, razvoju in delu prostovoljnih gasilskih enot in drugih oblik organiziranja

Upravni odbor

Celo leto

2.

Organizacija, spremljanje ter izvajanje izobraževanja in usposabljanja gasilskih kadrov v skladu z navodili za minimalno zagotavljanje sil po posameznih kategorijah PGD

Poveljstvo

Celo leto

3.

Opremljanje gasilskih enot z zaščitno in reševalno opremo po programu poveljstva

Poveljstvo

Celo leto

4.

Spremljanje in preverjanje izvedbe operativnih načrtov in načrtov alarmiranja – ocenjevanje društev

Poveljstvo

Prvo polletje

5.

Sodelovanje v procesiji ob Veliki noči

Upravni odbor

Velika noč

6.

Dan gasilca z mašo ob godu sv. Florjana- Gomilica

Upravni odbor

Maj

7.

Naloge na področju požarov v naravi

Poveljstvo

Celo leto

8.

Gasilska tekmovanja

Poveljstvo

Prvo polletje

9.

Naloge na področju informatike, kot pomoč gasilskim društvom  pri uporabi informacijskega sistema za vodenje evidenc in izdelavi tekočih poročil

Upravni odbor

Celo leto

10.

Priprava in izvedba programa v mesecu požarnega varstva

Poveljstvo

Oktober

11.

Zagotavljanje pogojev za delovanje gasilske organizacije (pogodbe o javni gasilski službi z občino in usklajevanje aktov GZ z veljavno zakonodajo)

Upravni odbor

Celo leto

12.

Sodelovanje z državnimi organi (CZ in drugi) in sodelovanje z gasilci sosednjih GZ

Upravni odbor

Celo leto

13.

Izvajanje programa dela komisij GZ Turnišče

Komisije GZ, Upravni odbor

Celo leto

14.

Nudenje pomoči ob nepredvidenih dogodkih

Poveljstvo

Celo leto

 

OPERATIVNE NALOGE

 

 

 

15.

Izobraževanje osnovni in nadaljevalni tečaj za gasilca

Poveljstvo

Januar, Februar, Marec

16.

Priprava na tekmovanja- posveti za sodnike

Poveljstvo

April

17.

Tekmovanje, člani, članice in veterani

Poveljstvo

Maj

18.

Tekmovanje mladina

 

Poveljstvo

junij

19.

Prevzem vozila GVV 1 v Nedelici 30. 07. 2011

 

 PGD Nedelica, Poveljstvo

Julij

20.

Priprave za regijsko tekmovanje

Poveljstvo

Avgust

21.

Nogometna tekma, srečanje vseh gasilcev GZ Turnišče

Upravni odbor, Poveljstvo, komisije

Avgust

22.

Regijsko tekmovanje

Poveljstvo

September

 

DELO Z MLADINO

 

 

 

23.

Seje komisije za mladino

Mladinska komisija

Celo leto

24.

Posvet mentorjev za mladino iz PGD

Mladinska komisija

Celo leto

25.

Udeležba na posvetu mentorjev mladine

Predsednik komisije in član

April, maj

26.

Druženje mladih gasilcev

Mladinska komisija, Poveljstvo

Maj (7 ali 14)

27.

Tekmovanje mladinskih ekip

Poveljstvo GZ, Komisija

Maj

28.

Sodelovanje s komisijo za mladino z regije

Komisija

Celo leto

29.

Sodelovanje z vodstvom GZ Turnišče

Vsi člani

Celo leto

30.

Srečanje mladincev in pionirjev GZ Turnišča (orientacija)

Mladinska komisija

Avgust

31.

Usposabljanje mentorjev

Poveljnik GZ, predsednik komisije

Oktober, November

32.

Izvajanje programa mesec varstva pred požari

Mladinska komisij osnovna šola, poveljniki PGD

Oktober

33.

Urejanje okolice gasilskega doma

 Mladinska komisija

Celo leto

 

DELO Z ČLANICAMI

 

 

 

34.

Seje komisij članic

Predsednica komisije

Celo leto

35.

Sodelovanje po regijskih posvetih

Regijsko poveljstvo

Celo leto

36.

Izobraževanje članic

Članice

Nadaljevalni tečaj

Gomilice

(februar 2011)

37.

Priprava in udeležba na tekmovanjih

Poveljstvo

Maj, junij, september

38.

Udeležbe na mnogih svečanih prireditvah

Vodstvo PGD

Celo leto

39.

Srečanje članic GZT in regije

Komisija in ostale gasilke

Celo leto

40.

Mesec požarne varnosti

Poveljstvo

Oktober

41.

Udeležba na seminarju predsednic komisij

Predsednica komisije

November

42.

Sodelovanje z vodstvom GZ Turnišče

Vse članice

Celo leto

43.

Obveščanje v medijih in revijah

Posamezne članice in komisija

Celo leto

44.

Sodelovanje z ostalimi komisijami

Vse članice

Celo leto

45.

Sodelovanje s komisijo za članice z regije

Predsednica komisije

Celo leto

46.

Sodelovanje na športno- gasilskih srečanjih

Komisija za članice

Celo leto

47.

Sodelovanje z  društvi po vaseh in občino

Vse članice

Celo leto

 

DELO Z VETERANI

 

 

 

48.

Seje komisije za veterane 3-4 na leto

Predsednik komisije

Celo leto

49.

Sestava veteranske ekipe

 Komisija za veterane

Marec, april, maj

50.

Udeležba na veteranskem tekmovanju GZ Turnišče

Člani veteranske komisije, poveljniki

Junij

51.

Udeležba na drugih veteranskih tekmovanjih

Vodstvo GZ, Člani veteranske komisije

Celo leto

52.

Priprava tekmovanje v obliki povezovanja z drugimi veteranskimi člani, drugih zvez

Člani veteranske komisije, in ostali člani društva

Celo leto

53.

Srečanje veteranov zveze - Renkovci

Člani veteranske komisije, in ostali člani društva

Avgust