Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

 

GASILSKA ZVEZA TURNIŠČE

ŠTEFANA KOVAČA 73

9224 TURNIŠČE

Datum: 29.01.2013

 

Na podlagi 4. Člena Pravilnika o kandidacijskem postopku za volitve organov in funkcionarjev Gasilske zveze Turnišče (v nadaljevanju GZT) in sklepa kandidacijske komisije z dne 22.01.2013, objavlja Kandidacijska komisija za izvedbo postopka predlaganja in izbire kandidatov, člane organov in funkcionarjev GZ Turnišča za mandatno obdobje 2013 do 2018,

RAZPIS  - v prilogi