Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

 

                     

PROGRAM DELA GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE ZA LETO 2014

 

Zap.

št

ORGANIZACIJSKE NALOGE

IZVAJALCI

ROKI

1.

Sodelovanje gasilske zveze pri organizaciji, razvoju in delu prostovoljnih gasilskih enot in drugih oblik organiziranja

Upravni odbor

Celo leto

2.

Organizacija, spremljanje ter izvajanje izobraževanja in usposabljanja gasilskih kadrov v skladu z navodili za minimalno zagotavljanje sil po posameznih kategorijah PGD

Poveljstvo

Celo leto

3.

Opremljanje gasilskih enot z zaščitno in reševalno opremo po programu poveljstva

Poveljstvo

Celo leto

4.

Spremljanje in preverjanje izvedbe operativnih načrtov in načrtov alarmiranja – ocenjevanje društev

Poveljstvo

Prvo polletje

5.

Sodelovanje v procesiji ob Veliki noči

Upravni odbor

Velika noč

6.

Dan gasilca z mašo ob godu sv. Florjana- Lipa

Upravni odbor

Maj

7.

Naloge na področju požarov v naravi

Poveljstvo

Celo leto

8.

Gasilska tekmovanja

Poveljstvo

Prvo polletje

9.

Naloge na področju informatike, kot pomoč gasilskim društvom  pri uporabi informacijskega sistema za vodenje evidenc in izdelavi tekočih poročil

Upravni odbor

Celo leto

10.

Priprava in izvedba programa v mesecu požarnega varstva

Poveljstvo

Oktober

11.

Zagotavljanje pogojev za delovanje gasilske organizacije (pogodbe o javni gasilski službi z občino in usklajevanje aktov GZ z veljavno zakonodajo)

Upravni odbor

Celo leto

12.

Sodelovanje z državnimi organi (CZ in drugi) in sodelovanje z gasilci sosednjih GZ

Upravni odbor

Celo leto

13.

Izvajanje programa dela komisij GZ Turnišče

Komisije GZ, Upravni odbor

Celo leto

14.

Nudenje pomoči ob nepredvidenih dogodkih

Poveljstvo

Celo leto

 

OPERATIVNE NALOGE

 

 

15.

Izobraževanje osnovni in  nadaljevalni tečaj za gasilca

Poveljstvo

November,

december

16.

Priprava na tekmovanja- posveti za sodnike

Poveljstvo

April

17.

Tekmovanje, člani, članice in veterani in mladina

Državno tekmovanje – starejše gasilke Turnišče

Poveljstvo

Maj, junij

18

Izobraževanje tečaj dihalne naprave,

usposabljanje notranji napad modul A, modul B

poveljstvo

Januar

Celo leto

19.

Prevzem GVM Gomilica

Poveljstvo

Junij

20

Obletnica PGD Nedelica

Upravni odbor-

poveljstvo

Junij

 

21.

Izobraževanje na področju administracije in informatike

Poveljstvo

Celo leto

22.

Izobraževanje prva pomoč

Poveljstvo

Celo leto

23.

Usposabljanje članov PGD za delo z motorno žago

Poveljstvo

Celo leto

24.

Sodelovanje na vajah PGD preverjanje taktične usposobljenosti mesec varstva pred požari

Poveljstvo

Oktober

November

25.

Vaja GZT preverjanje taktične usposobljenosti, mesec varstva pred požari

Poveljstvo

Oktober

November

26.

Sodelovanje z vodstvom GZ Turnišče

Poveljstvo

Celo leto

27.

Sodelovanje z komisijami GZT za mladino, članice in veterane

Poveljstvo

Celo leto

28.

Srečanje vseh gasilcev PGD v GZ Turnišče (dan odprtih vrat)

Poveljstvo

Oktober

 

 

 

 

 

 

DELO Z MLADINO

 

 

29.

Seje komisije za mladino 3-4 letno

Predsednik komisije

Celo leto

30.

Posvet mentorjev za mladino iz PGD

Mladinska komisija

Celo leto

31.

Udeležba na posvetu mentorjev mladine

Predsednik komisije in član

April, maj

32.

Druženje mladih gasilcev

Mladinska komisija, Poveljstvo

Maj (7 ali 14)

33.

Tekmovanje mladinskih ekip

Poveljstvo GZ, Komisija

Maj

34.

Sodelovanje s komisijo za mladino z regije

Komisija

Celo leto

35.

Sodelovanje na orientacijskem pohodu in kvizu

Mladinska komisija

Maj, Junij, Julij, Avgust,

September

36.

Sodelovanje z vodstvom GZ Turnišče

Vsi člani

Celo leto

37.

Srečanje mladincev in pionirjev GZ Turnišča (orientacija)

Mladinska komisija

Avgust

38.

Usposabljanje mentorjev

Poveljnik GZ, predsednik komisije

Oktober, November

39.

Izvajanje programa mesec varstva pred požari

Mladinska komisij osnovna šola, poveljniki PGD

Oktober

40.

Urejanje okolice gasilskega doma

 Mladinska komisija

Celo leto

41.

Občni zbori gasilcev po PGD

vsi

Februar, marec

42.

Sprejem programa dela

GZT

marec

43.

Orientacijski pohod za mladino GZT

Mladinska komisija

April , maj

44.

Postavitev poligona za vaje mladincev GZT

Mladinska komisija

maj

45.

Mladinski kviz GZT

Mladinska komisija

Oktober

46.

Sodelovanje z ostalimi komisijami v GZ Turnišče

Mladinska komisija

Celo leto

 

47.

Delavnice za pionirje in mladince

Mladinska komisija

Celo leto

 

DELO Z ČLANICAMI

 

 

48.

 

Seje komisij članic 2-3 letno

Predsednica komisije

Celo leto

49.

Sprejem programa dela

GZT

 

50.

Sodelovanje po regijskih posvetih

Regijsko poveljstvo

Celo leto

51.

Izobraževanje članic

Članice

 

52.

Priprava in udeležba na tekmovanjih

Poveljstvo

Maj

53.

Priprava in udeležba državnega tekmovanja

Desetina veterank

Maj, Ormož

54.

Priprava in udeležba na memorialih

Po prijavah

 

55.

Udeležbe na mnogih svečanih prireditvah

Vodstvo PGD

Obletnice PGD

56.

Srečanje članic GZT in regije

Komisija in ostale gasilke

Celo leto

57.

Mesec požarne varnosti

Poveljstvo

Oktober

58.

Udeležba na seminarju predsednic komisij

Predsednica komisije

November

59.

Sodelovanje z vodstvom GZ Turnišče

Vse članice

Celo leto

60.

Obveščanje v medijih in revijah

Posamezne članice in komisija

Celo leto

61.

Sodelovanje z ostalimi komisijami

Vse članice

Celo leto

62.

Sodelovanje s komisijo za članice z regije

Predsednica komisije

Celo leto

63.

Sodelovanje na športno- gasilskih srečanjih

Komisija za članice

Celo leto

64.

Sodelovanje z  društvi po vaseh in občino

Vse članice

Celo leto

65.

Dokumentarni večeri

Po dogovoru

Čez leto

 

DELO Z VETERANI

 

 

66.

Seje komisije za veterane 3-4 na leto

Predsednik komisije

Celo leto

67.

Sestava veteranskih ekip

 Komisija za veterane

Marec, april, maj

68.

Udeležba veteranov na tekmovanju GZ Turnišče

Člani veteranske komisije, poveljniki

Junij

69.

Udeležba na drugih veteranskih tekmovanjih

Vodstvo GZ, Člani veteranske komisije

Celo leto

70.

Udeležba veterank PGD Turnišče na državnem tekmovanju in udeležba veteranov kot navijačev

Člani veteranske komisije, in ostali člani društva

24.5.2014

71.

Srečanje veteranov zveze v Turnišču

Člani veteranske komisije, in ostali člani društva

2.8.2014