Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

POROČILO PREDSEDNIKA O DELU GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE V LETU 2013

 

V gasilski zvezi Turnišče smo začeli leto 2013 ambiciozno, kot že vsako leto od ustanovitve. Zadali smo si kar precej nalog, ki jih bomo v tem letu opravili. Gasilska zveza se je v prejšnjem mandatu maksimalno angažirala pri povezovanju, organizaciji in razvoju prostovoljnih gasilskih društev, članic naše zveze. Nudili smo jim vso strokovno pomoč, ki smo ji bili kos. Tu se moram zahvaliti  Mariji Kreslin Štefanec, ki se je angažirala za pomoč društvom, predvsem na področju dela z programom VULKAN. Marija je v letu 2013 nadaljevala z delom na Gasilski zvezi Turnišče prek javnih del.

Leto 2013 je bilo kongresno in volilno leto, tudi v naši zvezi je prišlo do nekaj sprememb. Operativno delo je prevzel novi poveljnik zveze Mitja Štefanec in njegov namestnik  Štefan Horvat, spremenil se je sestav upravnega odbora, poveljstva in komisij. V novem sestavu vodstva gasilske zveze smo začeli delati ambiciozno, žal pa je prišlo do določenih nesoglasij. Zaradi določenih pomanjkljivosti v delovanju zveze sem ponudil svoj odstop in na te pomanjkljivosti opozoril tudi nadzorni odbor zveze. Po ponudbi svojega odstopa je nastalo kratko mrtvilo v zvezi, zato sem še enkrat sklical sejo upravnega odbora in prosil za mnenje. Na tej seji pa je pisni odstop podal poveljnik zveze z obrazložitvijo, da mu predsednik zveze in člani poveljstva ne zaupajo. Smatram, da poveljnika kot je Mitja Štefanec z svojim znanjem in sposobnostmi zveza potrebuje. Sam sem preklical svoj odstop,  zato  s tega mesta  prosim poveljnika, da svojo pisno izjavo umakne in upravlja svojo funkcijo naprej.

V letu 2013 smo v Gasilski zvezi Turnišče posvetili kar nekaj truda za izobraževanje naših članov. Vsem članom naše organizacije, ki  so tečaje končali in si pridobili nova znanja, želim, da jih pri svojem delu pri gašenju in reševanju premoženja, živali in ljudi  ter pri vzgoji in usposabljanju mlajših generacij s pridom uporabljajo.

V preteklem letu v naši zvezi nismo pozabili niti na posodabljanje in obnavljanje zaščitne in reševalne opreme. Nabavili smo  opremo kot so cevi,  ročniki in podobno, ki je bila po društvih dotrajana ali poškodovana. V določenem znesku smo pomagali PGD Gomilica pri nabavi vozila GVM, kar je njihov delovni načrt.

Da gasilci naše zveze odlično delujemo na področju preventive je dokaz to, da v letu 2013 beležimo le nekaj intervencij na področju požarov. Precej intervencij pa je bilo na področju naravnih nesreč, ob spomladanskih poplavah, predvsem v vasi Renkovci, kjer smo bili aktivirani gasilci iz celotne zveze. Na pomoč nam je priskočil tudi regijski štab civilne zaščite z muljno črpalko in opremo. Za pomoč se njim iskreno zahvaljujem. Posebej bi se rad zahvalil tudi vsem našim gasilcem, ki so sodelovali pri teh intervencijah, posebej gasilcem iz Renkovec, ki so bili največ časa na intervenciji.

 Na  področju preventive smo v lanskem letu opravili tri vaje. Prva je bila vaja v tovarni Planika, kjer smo sodelovali gasilci iz celotne zveze. Za pomoč pri organizaciji vaje se zahvaljujem organizatorjem vaje, tovarni Planika in PGD Turnišče. Druga vaja je bila vaja članic v Gomilicah, kjer so sodelovale članice iz celotne zveze. Zahvala gre organizatorju vaje in PGD Gomilica. Tretja vaja je bila vaja za nosilce izolirnih dihalnih aparatov v Turnišču. PGD Turnišče in organizatorjem vaje se lepo zahvaljujem.

Gasilci naše zveze se tudi permanentno usposabljamo, to smo pokazali z rezultati na tekmovanjih. Pripravili in izvedli smo tekmovanje članov in članic ter mladinsko tekmovanje. Obe tekmovanji je vzorno pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo Gomilica, katerim se za njihov trud prisrčno zahvaljujem. Doseženi rezultati so bili kar dobri. Tekmovanje je bilo izbirno za nastop na regijskem tekmovanju. Regijskega tekmovanja so se uvrstile prve ekipe iz posameznih  kategorij, ki so našo zvezo dostojno zastopale. Vsem tekmovalcem čestitam za njihov uspeh in se njim zahvaljujem za njihov vloženi trud. Posebna čestitka in zahvala pa gre ekipi veterank PGD Turnišče, ki so se na regijskem tekmovanju uvrstile na državno tekmovanje, ki bo letos maja. Da dobro delamo na področju usposabljanja kaže že ta podatek, da se je iz naše, ene najmanjših zvez,  vedno kaka desetina uvrsti na državno tekmovanje. Do sedaj so to vedno članice,  po katerih si tudi člani moramo vzeti vzgled.

Kot vsako leto smo tudi v letu 2013 gasilci naše zveze opravljali tako rečeno stalne naloge. Udeležili smo se Velikonočne procesije. Ob godu Svetega Florijana zavetnika gasilcev smo se udeležili Svete maše v Brezovici sicer v gasilski zvezi Velika Polana, za povabilo se njim iskreno zahvaljujem. Gasilci iz naše zveze smo bili prisotni tudi na Novi maši gospoda Borisa Kučko, tu so največ dela opravili gasilci iz PGD Nedelica, ostali pa smo bili prisotni pri usmerjanju prometa. Drugi dan nove maše smo gasilci bili povabljeni tudi na piknik k novomašniku, kjer smo mu predali tudi skromno darilo. Gasilci smo, tudi, kot vsako leto sodelovali pri usmerjanju prometa ob proščenju v Turnišču in pri usmerjanju prometa ob prihodu romarjev v cerkev Marije pod logom v Turnišču. V PGD Renkovci so pripravili tradicionalno srečanje članic, ki je bilo dobro organizirano in dobro obiskano. V Prostovoljnem gasilskem društvu Nedelica so organizirali vsakoletno srečanje veteranov. S tem srečanjem izkazujemo našim predhodnikom, ki so z svojim delom pripomogli, da smo gasilci v naši zvezi na takem nivoju, zahvalo in spoštovanje. Za organizacijo se obema društvoma zahvaljujem. Prav tako pa je tradicionalen tudi dan odprtih vrat v mesecu oktobru. Letos je potekal v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Gomilica, za kar njim gre tudi zahvala. V mesecu decembru pa je bilo organizirano tudi srečanje mladih gasilcev  v Nedelici, komisiji za delo z mladino in PGD Nedelica se zahvaljujem za dobro organizacijo. PGD Turnišče je v letu 2013 praznovalo okroglo obletnico, društvu čestitam in njim želim dobro delo še v bodoče.

Gasilska zveza Turnišče uspešno sodeluje tudi Gasilsko zvezo Slovenije, prisotni smo bili na vseh sejah Plenuma Gasilske zveze Slovenije, predsednik in poveljnik sva se redno udeleževala sej regijskega sveta in regijskega poveljstva in tam tudi konstruktivno sodelovala. Sodelovali smo tudi z civilno zaščito in ostalimi institucijami, kjer nas povezujejo isti cilji in interesi. Predvsem dobro pa sodelujemo z Občino Turnišče in z županom gospodom Slavkom Režonja. Tako dobrega sodelovanja si želimo še naprej. V občini Turnišče se je v letu 2013 začelo z rekonstrukcijo vodovoda, to je prineslo tudi veliko koristi za nas gasilce, saj bomo z tem projektom pridobili veliko novih hidrantov, ki nam bodo v pomoč pri intervencijah. V letu 2013 smo gasilci pridobili tudi nekaj na področju gasilskih domov, obnovljen je bil dom v Nedelici, nekaj del je bilo narejenih tudi v Gomilici, ki se bodo nadaljevala v letošnjem letu.

Na koncu bi se rad zahvalil vsem skupaj in vsakemu posamezniku za njegovo požrtvovalnost in delo v gasilski organizaciji, pri reševanju in zaščito ljudi in premoženja. Zahvaljujem se vam gasilcem za vsako uro,  ki ste jo dali na razpolago za humanitarne akcije zaščite in reševanja.

Z gasilskim pozdravom        Na pomoč!