Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

POROČILO KOMISIJE ZA DELO Z MLADINO ZA LETO 2014

 

Lep pozdrav v imenu mladinske komisije GZ Turnišče!

                   Vključevanje mladih v svoje vrste  je ena od osnovnih nalog vsakega prostovoljnega gasilskega društva. Prostovoljno gasilsko društvo brez mladine nima prihodnosti, saj že staro reklo govori, da na ''mladih svet stoji''. Zato v GZ Turnišče skrbimo za podmladek vseh prostovoljnih društev v naši zvezi.

                    Z mladino je potrebno delati čez celo leto. V njih je potrebno vzbuditi zanimanje in jim podati znanje, ki ga bodo uporabljali v gasilstvu kakor tudi v vsakdanjem življenju.  Komisija za delo z mladino je  v večini izpolnila plan dela za leto 2014. V letu 2014 se je komisija za delo z mladino sestala pet krat. Predsednica komisije za delo z mladino se je udeležila posveta mentorjev gasilske mladine, ki je potekal meseca marca v Termah Zreče. Spomladi smo v Renkovcih postavili progo za mladinsko vajo in začele so se intenzivne vaje. Na tekmovanju GZ Turnišče smo sodelovali z 4 pionirskimi in 3 mladinskimi ekipami. Rezultati so bili zavidljivi, a kljub temu se še kakšna stvar lahko izboljša. V mesecu avgustu smo pripravili 1. Orientacijski pohod GZ Turnišče, ki je potekal v Turnišču. Udeležilo se ga je precejšnje število pionirjev in mladincev. S tem pohodom smo želeli našo mladino pripraviti na orientacijo.  V oktobru mesecu požarne varnosti smo pripravili srečanje mladincev in pionirjev GZ Turnišče, ki je potekalo v Gomilicah. Na srečanju so se mladi zabavali, preizkusili v raznih igrah in tudi malo prigriznili. Tudi v zadnji polovici leta komisija za mladino ni počivala, saj je že kovala načrte in aktivnosti za prihodnje leto.

                     V leto, ki prihaja vstopamo delavno, saj se naši mladi gasilci že pripravljajo na regijski kviz gasilske mladine. Še naprej se bomo trudili pritegniti čim več mladih v naše vrste in jih navduševali nad gasilstvom. Naš cilj je vzgojiti dobre in odgovorne mlade gasilce, ki bodo postali dobri in odgovorni operativci.

Z gasilskim pozdravom! »Na pomoč!«

                                                                                     Predsednica komisije za delo z mladino,

                                                                                                   Vanja Matjašec