Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

POROČILO NAMESTNIKA POVELJNIKA GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE V LETU 2014

Drage gasilke, gasilci, delovno predsedstvo skupščine G. Z., g. županja, gosti, cenjeni prijatelji gasilstva in vsi ostali prav lepo pozdravljeni. Preden bi začel z mojim poročilom dela gasilskih društev in poveljstva G. Z. Turnišče, mi dovolite, da v svojem in v imenu poveljstva G.Z. Turnišče, še posebej pozdravim  regijskega  poveljnika tov. Dušan Utroša 

Za požarno varnost v občini Turnišče skrbijo štiri prostovoljna gasilska društva, ki so združena v Gasilsko zvezo Turnišče. Gasilska organizacija v občini šteje 418 članov, kar pomeni, da je vsak sedmi občan tudi gasilec, oziroma, da vsako drugo gospodinjstvo ima  gasilca, kar dovolj zgovorno govori, koliko pozornosti je posvečeno požarni in drugi varnosti na področju Občine Turnišče.

Že star pregovor pravi, koliko vložiš, toliko lahko tudi pričakuješ, in to še, kako drži. To velja tudi za požarno varnost oziroma varnost nasploh. Z vso odgovornostjo lahko trdim, da smo v požarno varnost na področju svoje gasilske zveze oziroma na področju Občine Turnišče v zadnjih letih vložili ogromno, za kar pa imajo zasluge tudi župani, zato menim, da je to pravo mesto, da se jim v imenu gasilcev in občanov iskreno zahvalim za njihov prispevek v boju pred naravnimi nesrečami in požarno varnostjo v občini.

Podrobneje poglejmo, katere  intervencije smo imeli v letu 2014;

INTERVENCIJE

Februar – Žled  na Notranjskem  10 gasilcev iz vseh štirih društev v G. Z. Turnišče, dve vozili GVV1 Renkovci in Nedelica, dva el. agregata omenjenih društev in motorna žaga iz PGD Turnišča. Zahvaljujem se jim za njihovo požrtvovalno delo. 

Požar in požar v naravi :

Sodelovalo 48 operativnih članov

Opravljenih 65 intervencijskih ur

Pregled  mesta  intervencije:

17. 02. 2014 Gori hiša Gomilica. Lažna prijava. Sodelovalo PGD Turnišče in PGD Gomilice z 11 člani in dvema voziloma.

1. 5. 2014 zagorel TP postaja Št. Kovača 46 Turnišče. Sodelovalo 16 članov z dvema gasilskima voziloma.

4. 6. 2014 gori hiša Pod logom 19 v Turnišču. Sodelovalo 7 članov z dvema voziloma.

8. 7.  Požar v naravi - gori njiva. Sodelovalo 11 članov in PGD Turnišče in PGD Nedelice z dvema gasilskima voziloma.

10. 7. 2014 zagorelo na divjem odlagališču odpadkov . Sodelovalo  8 članov PGD Turnišče z enim vozilom. Na intervenciji je bilo potrebno sodelovanje rovokopača za saniranje požarišča in traktorja zaradi razmočenega terena je na njivi obtičalo vozilo GVC 16/25.

12. 8. 2014 Čiščenje cestišča v Renkovcih. Sodelovalo 5 članov iz PGD Renkovci in PGD Turnišče z dvema gasilskima voziloma.

Poplave v G.Z. Turnišče

1.883 ur  opravljenih ob poplavah

Sodelovalo 175 gasilskih članov

Kraj dogodkov:

30. 7. 2014 Poplavljena klet Št. Kovača 54. Sodelovalo PGD Turnišče s tremi člani in enim vozilom.

14. 8. 2014 Poplava v podjetju Paradajz d.o.o. Renkovci. Sodelovalo 8 članov z dvema voziloma iz PGD Renkovci in PGD Turnišče.

13. 9. 2014 Pomoč v sosednji občini Dobrovnik – Dobrovnik in Žitkovci, sodelovala je 18 gasilcev iz PGD Gomilice, PGD Renkovci in PGD Turnišče.

Od 13. 9. 2014 do 18. 8. 2014, je intenzivno potekalo reševanje ob poplavah v naši G.Z. Opravljale so se različna dela od prečrpavanja vode iz poplavljenih hiš, polnjenje protipoplavnih vreč s peskom, podiranje smreke. Največ truda oz. dela je spet zahtevala tudi letos muljna črpalka. Nepretrgoma je začela delovati v popoldanskih urah od  15. 9. 2014  do 18. 9. 2014 oz. 68 ur.

22. 9. 2014 Poplavljena klet v Renkovci 57. Sodelovalo PGD Renkovci s 3. člani in enim vozilom.

7. 12. 2014  Poplavljena klet Pod logom 24a. Sodelovali so gasilci iz PGD Turnišča s 14. člani in dvema gas. voziloma

 

V vaših brošurah in na slajdih je še dodatno prikazano delo po društvih pa si jih oglejmo.

PGD Gomilica, PGD Nedelica, PGD Renkovci in PGD Turnišče

 

SKUPNI PREGLED OPRAVLJENIH DEL  DRUŠTEV ZRAVEN  INTERVENCIJ V LETU 2014

 
 
         
         
 

Število članov:

SKUPAJ UR

Znesek postavk

 

MOŠTVO: TEČAJI, VAJE, SESTANKI, 

 

osnovni  tečaj za gasilca

34

2040

40.432,80 €

 

nadalnjevalni tečaj gasilca

0

30

0,00 €

 

tečaj za vodjo skupine

1

30

446,40 €

 

tečaj THR tehni. Reševalec

2

60

892,80 €

 

tečaj informatik

2

40

595,20 €

 

tečaj GNP modul A in B

3

90

1339,20 €

 

srtojnik

3

135

2.008,80 €

 

nevarne snovi

1

30

446,40 €

 

 

 

 

46.161,60 €

 

Vaje:

200

7650

113.832,00 €

 

Intervencije:

126

2155,2

42.759,17 €

 

Preventiva (pregledi):

60

1029

15.311,52 €

 

Delo v gasilskem domu:

91

1342

19.968,96 €

 

Vzdrževalna dela:

75

1030

15.326,40 €

 

Priprave prireditev:

95

1600

23.808,00 €

 

Ostala dela:

50

395

5.877,60 €

 

 

 

 

236.883,65 €

 

GASILSKA VOZILA:

 

GVM - 1

3

234

15.126,10 €

 

GVV - 1

3

734

18.949,60 €

 

GVC 16/25

1

10

824,00 €

 

GVC 24/50

1

15

1.236,00 €

 

elektroagregat

2

330

0,00 €

 

 

 

MB 8/8

4

393

7.683,15 €

 

potopna črpalka

6

525

10.263,75 €

 

 

 

 

54.082,60 €

 
         
         

ZNESEK CELOLETNIH STORITEV SKUPAJ

337.127,85 €

 
         

 

MESEC POŽARNE VARNOSTI

Vaja G.Z. Turnišče v soorganizaciji PGD Renkovci. Poučna enodnevna operativna vaja je potekala v podjetju Paradajz d.o.o. in Friško d.o.o. Renkovci. Sodelovale so vsa štiri gasilska društva v G.Z. Kljub petkovemu delovnemu dnevu, če lahko tako rečem, saj je vaja potekala v času, ko se večina gasilcev vrača z dela ali še vedno opravljajo delo v službi, se je vaje udeležilo z osmimi gasilskimi vozili 52 gasilskih članov, od tega 21 članic.

IZOBRAŽEVANJE

V 2014 letu smo izvedli osnovni tečaj za gasilca. Tečaja se je udeležilo 34 tečajnikov, ki so uspešno končali tečaj.

GNP modul B so opravili 3 gasilci, 2 - PGD Renkovci in PGD Turnišče

Informatik  2 gasilca iz PGD Renkovci 

THR tehnični reševalec sta opravila 2 gasilca iz PGD Renkovci

Nevarne snovi 1 iz PGD Turnišče

TEKMOVANJA

Gasilsko tekmovanje G. Z. Turnišče, ki je potekalo v soorganizaciji PGD Nedelica v Nedelici.

Državno tekmovanje 2014 v Ormožu – starejše gasilke PGD Turnišče

Liga v SSV 2013/014 članice "B" PGD Gomilica

Liga v SSV 2014/015 članice "A" PGD Renkovci

Memoriali in tekmovanja v  Pomurju vsa PGD v G. Z. Turnišče

Različna tekmovanja po SLO (Ribno pri Bledu, Mozirje, Liboje- st. gasilke PGD Turnišče, Laze pri Logatcu st. gasilke PGD Turnišče in članice "A" PGD Renkovci, omeniti moram, da so se srečanja gasilk v Lazah udeležili tudi člani iz PGD Nedelica.) 

OSTALE AKTIVNOSTI G. Z. v 2014

Prevzem gasilskega vozila – Gomilica

Udeležba na obletnici društva  – Nedelica

Srečanje vseh gasilcev – dan odprti vrat Renkovci

Udeležba na tekmovanju G. Z.  – Nedelica

Srečanje članic – Turnišče

Srečanje mladine – Gomilica

Zbiranje in zamenjava poškodovane opreme po društvih

Komisija za delo z mladino :

Posvet mentorjev gasilske mladine v Zrečah – predsednica komisije 28.2.-1.3.2014

Priprave na tekmovanje po društvih – mentorji društev

Orientacijski pohod  G. Z. Turnišče v Turnišču – komisija za delo z mladino

Srečanje gasilske mladine v G. Z. Turnišče – PGD Gomilica in komisija za delo za mladino

Komisija za članice :

7. Posvet in srečanje članic Pomurske regije na Cvenu

Srečanje članic G. Z. Turnišče – Turnišče

Udeležitev na srečanju članic v Lazah

Dvodnevni posvet za članice 14/15 november ( MS)

 Komisija za veterane :

Srečanje veteranov G.Z. Turnišče - Renkovci

Da bo mera polna s humanitarnostjo in delom v G. Z. Turnišče moram dodati donacijo gasilske opreme kolegom iz BIH (Maglaj), ki so izgubili večino svoje opreme v poplavah.

Opisal sem vam delo gasilcev in poveljstva v G. Z. za leto 2014. Če ugotavljate, da sem, kaj pomembnega v poročilu nehote izpustil, me prosim v razpravi poročila dopolnite.                                               

Namestnik poveljnika G. Z. Turnišče:  Horvat Štefan