Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

POROČILO PREDSEDNIKA O DELU GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE V LETU 2014

V gasilski zvezi Turnišče smo začeli leto 2014 ambiciozno, kot že vsako leto od ustanovitve. Zadali smo si kar precej nalog, ki jih bomo v tem letu opravili. Gasilska zveza se je v prejšnjem mandatu maksimalno angažirala pri povezovanju, organizaciji in razvoju prostovoljnih gasilskih društev, članic naše zveze. Nudili smo jim vso strokovno pomoč, ki smo ji bili kos. Tu se moram zahvaliti  novi tajnici Gasilske zveze Vanji Matjašec, ki se je angažirala za pomoč društvom, predvsem na področju dela z programom VULKAN.  

V letu 2014 smo v Gasilski zvezi Turnišče posvetili kar nekaj truda za izobraževanje naših članov. Vsem članom naše organizacije, ki  so tečaje končali in si pridobili nova znanja, želim, da jih pri svojem delu pri gašenju in reševanju premoženja, živali in ljudi  ter pri vzgoji in usposabljanju mlajših generacij s pridom uporabljajo.

V preteklem letu v naši zvezi nismo pozabili niti na posodabljanje in obnavljanje zaščitne in reševalne opreme. Nabavili smo  opremo kot so cevi,  ročniki in podobno, ki je bila po društvih dotrajana ali poškodovana.

Da gasilci naše zveze odlično delujemo na področju preventive je dokaz to, da v letu 2014 beležimo le nekaj intervencij na področju požarov. Precej intervencij pa je bilo na področju naravnih nesreč, ob jesenskih poplavah, predvsem v vasi Turnišče, kjer smo bili aktivirani gasilci iz celotne zveze. Na pomoč nam je priskočil tudi regijski štab civilne zaščite z muljno črpalko in opremo. Za pomoč se njim iskreno zahvaljujem. Posebej bi se rad zahvalil tudi vsem našim gasilcem, ki so sodelovali pri teh intervencijah, posebej gasilcem iz Turnišča, ki so bili največ časa na intervenciji.

 Na  področju preventive smo v lanskem letu opravili dve vaje. Prva je bila vaja v firmi Pardajz, kjer smo sodelovali gasilci iz celotne zveze. Za pomoč pri organizaciji vaje se zahvaljujem organizatorjem vaje,firmi Paradajz in Pgd Renkovci. Druga vaja je bila vaja članic v Renkovcih, kjer so sodelovale članice iz celotne zveze. Zahvala gre organizatorju vaje Štefanu Horvatu in Simonu Matjašec ter PGD Renkovci.

Gasilci naše zveze se tudi permanentno usposabljamo, to smo pokazali z rezultati na tekmovanjih. Pripravili in izvedli smo tekmovanje članov in članic ter mladinsko tekmovanje. Obe tekmovanji je vzorno pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo Nedelica, katerim se za njihov trud prisrčno zahvaljujem. Doseženi rezultati so bili kar dobri. Vsem tekmovalcem čestitam za njihov uspeh in se njim zahvaljujem za njihov vloženi trud. Posebej moram izpostaviti ekipo starejših gasilk PGD Turnišče ki so v letu 2014 našo zvezo zastopale na državnem tekmovanju. Za njihovo angažiranost na vajah in tekmovanju se njim zahvaljujem in njim želim še veliko takih uspehov. V mesecu avgustu so tekmovanje v orientaciji izvedli tudi mladi gasilci. Orientacijski pohod je potekal v Turnišču. Za organizacijo se zahvaljujem PGD Turnišče in komisiji za delo z mladino.

Kot vsako leto smo tudi v letu 2014 gasilci naše zveze opravljali tako rečeno stalne naloge. Udeležili smo se Velikonočne procesije. Ob godu Svetega Florijana zavetnika gasilcev smo se udeležili Svete maše v Lipi sicer v gasilski zvezi Beltinci, za povabilo se njim iskreno zahvaljujem. Gasilci smo, tudi, kot vsako leto sodelovali pri usmerjanju prometa ob proščenju v Turnišču. Redarstvo smo vršili tudi ob drugih priložnostih. V Prostovoljnem gasilskem društvu Renkovci so organizirali vsakoletno srečanje veteranov. S tem srečanjem izkazujemo našim predhodnikom, ki so z svojim delom pripomogli, da smo gasilci v naši zvezi na takem nivoju, zahvalo in spoštovanje. Za organizacijo se  društvu zahvaljujem. Prav tako pa je tradicionalen tudi dan odprtih vrat v mesecu oktobru. Letos je potekal v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Renkovci, za kar njim gre tudi zahvala. Srečanje so imele tudi naše članice, ki jih vsako leto imamo več in to je spodbudno. Srečale so se v Turnišču in se zabavale ob družabnih igrah in  družabnem večeru. Za organizacijo srečanja se zahvaljujem PGD Turnišče. Ne smemo pa pozabiti tudi na naše najmlajše člane, to so pionirji, pionirke, mladinci in mladinke ti so se letos srečali v mesecu oktobru v Gomilici. Za organizacijo srečanja se PGD Gomilica lepo zahvaljujem.

Gasilska zveza Turnišče uspešno sodeluje tudi Gasilsko zvezo Slovenije, prisotni smo bili na vseh sejah Plenuma Gasilske zveze Slovenije, predsednik in poveljnik sva se redno udeleževala sej regijskega sveta in regijskega poveljstva in tam tudi konstruktivno sodelovala. Sodelovali smo tudi z civilno zaščito in ostalimi institucijami, kjer nas povezujejo isti cilji in interesi. Predvsem dobro pa sodelujemo z Občino Turnišče z bivšim županom gospodom Slavkom Režonja in sedanjo županjo gospo magistro Vesno Jerala Zver Tako dobrega sodelovanja si želimo še naprej. V občini Turnišče se je v letu 2013 začelo z rekonstrukcijo vodovoda, nadaljuje se v letu 2014, to je prineslo tudi veliko koristi za nas gasilce, saj bomo z tem projektom pridobili veliko novih hidrantov, ki nam bodo v pomoč pri intervencijah. Na koncu bi se rad zahvalil vsem skupaj in vsakemu posamezniku za njegovo požrtvovalnost in delo v gasilski organizaciji, pri reševanju in zaščiti ljudi in premoženja. Posebej bi se rad zahvalil vsem predsednikom in članom komisij, ki delujejo v naši zvezi, članom upravnega in nadzornega odbora zveze, ki so mi v veliki meri pomagali pri uresničitvi zastavljenih ciljev delovanja naše zveze. Zahvaljujem se vam gasilcem za vsako uro,  ki ste jo dali na razpolago za humanitarne akcije zaščite in reševanja.

V mojem poročilo pa se moram dotakniti tudi aktualne zadev. Namreč, pionirji PGD Nedelica so letos na regijskem kvizu dosegli tretje mesto in se tako uvrstili na državno tekmovanje, ki bo jutri v Kranju. Za uspeh njim čestitam in njim želim na jutrišnjem tekmovanju dosti sreče.

Z gasilskim pozdravom        Na pomoč!