Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

PROGRAM DELA GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE ZA LETO 2015

 

Zap.

št

ORGANIZACIJSKE NALOGE

IZVAJALCI

ROKI

1.

Sodelovanje gasilske zveze pri organizaciji, razvoju in delu prostovoljnih gasilskih enot in drugih oblik organiziranja

Upravni odbor

Celo leto

2.

Organizacija, spremljanje ter izvajanje izobraževanja in usposabljanja gasilskih kadrov v skladu z navodili za minimalno zagotavljanje sil po posameznih kategorijah PGD

Poveljstvo

Celo leto

3.

Opremljanje gasilskih enot z zaščitno in reševalno opremo po programu poveljstva

Poveljstvo

Celo leto

4.

Spremljanje in preverjanje izvedbe operativnih načrtov in načrtov alarmiranja – ocenjevanje društev

Poveljstvo

Prvo polletje

5.

Sodelovanje v procesiji ob Veliki noči

Upravni odbor

Velika noč

6.

Dan gasilca z mašo ob godu sv. Florjana- Renkovci

Upravni odbor

Maj

7.

Naloge na področju požarov v naravi

Poveljstvo

Celo leto

8.

Gasilska tekmovanja

Poveljstvo

Prvo polletje

9.

Naloge na področju informatike, kot pomoč gasilskim društvom  pri uporabi informacijskega sistema za vodenje evidenc in izdelavi tekočih poročil

Upravni odbor

Celo leto

10.

Priprava in izvedba programa v mesecu požarnega varstva

Poveljstvo

Oktober

11.

Zagotavljanje pogojev za delovanje gasilske organizacije (pogodbe o javni gasilski službi z občino in usklajevanje aktov GZ z veljavno zakonodajo)

Upravni odbor

Celo leto

12.

Sodelovanje z občino in državnimi organi (CZ in drugi) in sodelovanje z gasilci sosednjih GZ

Upravni odbor

Celo leto

13.

Izvajanje programa dela komisij GZ Turnišče

Komisije GZ, Upravni odbor

Celo leto

14.

Nudenje pomoči ob nepredvidenih dogodkih

Poveljstvo

Celo leto

 

OPERATIVNE NALOGE

 

 

15.

Izobraževanje  osnovni in  nadaljevalni tečaj za gasilca

Poveljstvo

November,

December

16.

Izobraževanje tečaj dihalne naprave,

usposabljanje notranji napad modul A – modul B

poveljstvo

Celo leto

17.

Izobraževanje na področju administracije in informatike

poveljstvo

Celo leto

18

Izobraževanje prva pomoč, radijske postaje,THR

Poveljstvo

Celo leto

19.

Usposabljanje operativnih članov PGD za delo z motorno žago

Poveljstvo

Celo leto

20

Priprava na tekmovanja- posveti za sodnike

Poveljstvo

April

21.

Tekmovanje GZT, člani A in B, članice A in B, st. člani, st. članice in mladina.

Poveljstvo

Maj, Junij

22.

Srečanje vseh gasilcev PGD v GZT in dan odprtih vrat

Poveljstvo

 

Avgust-Oktober

 

23.

Sodelovanje na vajah PGD preverjanje taktične usposobljenosti mesec varstva pred požarom

Poveljstvo

Oktober

November

24.

Vaja GZT preverjanje taktične usposobljenosti mesec varstva pred požarom

Poveljstvo

Oktober

November

25.

Sodelovanje z vodstvom GZ Turnišče

Poveljstvo

Celo leto

26.

Sodelovanje s komisijo GZT za mladino, za članice, za st. gasilce in gasilke 

Poveljstvo

Celo leto

 

DELO Z MLADINO

 

 

27.

Seje komisije za mladino 3-4 na leto

Predsednik komisije

Celo leto

28.

Občni zbori gasilcev po PGD

Vsi

Februar, Marec

29.

Sprejem programa dela

GZ Turnišče

 

30.

Posvet mentorjev za mladino iz PGD

Mladinska komisija

Celo leto

31.

Udeležba na posvetu mentorjev mladine

Predsednik komisije in član

Februar

32.

Mladinski kviz GZT

Mladinska komisija

Marec

33.

Sodelovanje na orientacijskem pohodu in mladinskem kvizu

Mladinska komisija

Maj, junij, julij, avgust,september

34.

Postavitev poligona za vaje mladincev GZT

Mladinska komisija

Maj

35.

Izbirno tekmovanje mladinskih ekip

 

Regijsko tekmovanje

Poveljstvo GZ, Komisija

Maj

 

September

36.

Orientacijski pohod za mladino GZT           

Mladinska komisija

Avgust

37.

Sodelovanje s komisijo za mladino z regije

Mladinska komisija

Celo leto

38.

Sodelovanje z vodstvom GZ Turnišče

Vsi člani

Celo leto

39.

Srečanje mladincev in pionirjev GZ Turnišča

Mladinska komisija

Oktober

40.

Usposabljanje mentorjev

Poveljnik GZ, Predsednik komisije

Oktober, November

41.

Izvajanje programa mesec varstva pred požari

Mladinska komisija, Osnovna šola, Poveljniki PGD

Oktober

42.

Druženje mladih gasilcev

Mladinska komisija, Poveljstvo

 

43.

Sodelovanje z ostalimi komisijami v GZ Turnišče

Mladinska komisija

Celo leto

44.

Urejanje okolice gasilskega doma

Mladinska komisija

Celo leto

45.

Delavnice za pionirje in mladince

Mladinska komisija

Celo leto

 

 

DELO Z ČLANICAMI

 

 

46.

 

Seje komisije za članice 2-3  na leto

Predsednica komisije

Celo leto

47.

Priprava programa dela

Komisija

Januar 2015

48.

Sodelovanje na regijskih posvetih za članice

komisija

Celo leto

49.

Izobraževanje članic

Članice

Celo leto

50.

Priprava in udeležba na tekmovanjih

Poveljstvo

Maj

51.

Regijsko tekmovanje izbirno

Desetine

September

52.

Priprava in udeležba na memorialih

Po prijavah

Celo leto

53.

Udeležba na svečanih prireditvah  in občni zbori društev

Vodstvo PGD

Obletnice PGD

54.

Srečanje članic GZ T ali in Regije ter GZS

Komisija in ostale gasilke

Celo leto

55.

Mesec požarne varnosti

Poveljstvo

Oktober

56.

Udeležba seminarja predsednic komisij

Predsednica komisije

November

57.

Sodelovanje z vodstvom GZT

Vse članice

Celo leto

58.

Sodelovanje z ostalimi komisijami GZT

Posamezne članice in komisija

Celo leto

59.

Redno obveščanje v medijih in revijah

Vse članice

Celo leto

60.

Sodelovanje s komisijo za delo članic v regiji

Predsednica komisije

Celo leto

61.

Sodelovanje na športno-gasilskih prireditvah

Komisija za članice

Celo leto

62.

Dokumentarni večeri

Vse članice

Celo leto

63.

Sodelovanje z društvi po vaseh in občino

Po dogovoru

Čez leto

 

DELO Z VETERANI

 

 

64.

Seje komisije za veterane 3-4 na leto

Predsednik komisije

Celo leto

65.

Sodelovanje z GZ Turnišče

Predsednik komisije

Celo leto

66.

Sodelovanje na procesijah, proslavah in drugih prireditvah

Komisija

Celo leto

67.

Sestava veteranskih ekip

 Komisija za veterane

Marec, april, maj

68.

Udeležba veteranov na tekmovanju GZ Turnišče

Člani veteranske komisije, poveljniki

Junij

69.

Udeležba na drugih veteranskih tekmovanjih

Vodstvo GZ, Člani veteranske komisije

Celo leto

70.

Srečanje veteranov zveze

Člani veteranske komisije, in ostali člani društva

Avgust