Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

PROGRAM DELA  ČLANIC IN KOMISIJE GZT ZA LETO 2016

 

 

-          občni zbori po društvih

-          skupščina GZT in sprejetje programa dela komisije, 18.3.2016 Gomilica

-          tečaj za IDA  - Katja Kavaš uspešno opravila

-          uspešno zaključeno izobraževanje vodja skupine – 8 članic GZT

-          velikonočna procesija, veliko število članic

-          kresovanje 30.4.2016, Turnišče -  šank, gasilska blagajna na novo  

-          strokovna ekskurzija GZT,  16.4.2016 , udeležba članic

-          pogrebne slovesnosti – 2 pogreba Cigut in Tkalec

-          obletnice drugih društev / Trnje/

-          zimska liga SVS – Renkovci desetina 8. mesto od 16

-          sprotne vaje in pripravljanje za tekmovanja in memoriale

-          florjanovo Kolovrat – članice Renkovci 1.5.2016

-          florjanovo GZT 5.5.2016,  Nedelica

-          Kreslinov memorial Bistrica 21.5.2016

-          tekmovanje GZT , 28.5.2016 – suha vaja v Turnišču, udeležba 5 članskih ženskih desetin

-          11. junija državno tekmovanje , veteranke , Koper Lutverci,  3.6.2016 veteranke

-          70. let PGD Mala Polana , 4.6.2016

-          Tekmovanje Spodnji Ivanci 18.6.2016 veteranke Turnišče

-          Šratovci nočno tekmovanje – Renkovci

-          2.7.2016 – Radmožanci obletnica

-          srečanje članic GZS (2.7.2016),  pohod GZS – Kamnik – SV. Miklavž 8članic +šofer Turnišče 2.7.2016

-          srečanje in tekmovanje v Lazah, 16.7.2016 , ekipa Turnišče

-          Mozirje memorial Lukšeta – 30.7.2016

-          veteransko srečanje 7.8.2016 v Renkovcih

-          gasilsko športne igre v Kolovratu 20.8.2016 Renkovci

-          Filovci – prevzem GVM 20.8.2016

-          Lovrenc na dravskem polju 21.8.2016 veteranke

-          šanki in pohodi ter izleti društev

-          srečanje članic regije 03.9.2016 ob 18. uri  v PGD Selo 

-          Memorial Jožeta Koceta 27.8.2016  ob 14 uri , v Turnišču ob gasilskem domu

-          krvodajalska akcija – odziv gasilk

-          srečanje članic GZT , ki so ga letos pripravile članice Nedelica, 11.9.2016….

-          dan odprtih vrat GZT, Nedelica 16.10.2016

-          vaja operativcev GZT 22.10.2016 na Jager Turnišče, prisotne tudi članice…

-          evakuacija otrok iz vrtca 26.10.2016  – članice Turnišče in vaje po društvih, sodelovanje članic npr. Gomilica

-          vaja članice Tuš Renkovci, 29.10.2016 ob 15 uri ,  34 članic, s pomočjo šoferjev in pripravnikov

-           pogreb častnega predsednika Ernesta Eorija, Hodoš 4.11.2016 – tri članice…

-          tečaj za usposabljanje za delo z defibrilatorjem, 11.11.2016 v Turnišču

-          posvet za predsednice in namestnice , 19., 20.11.2016 Izola dve članici Jasmina In Gabrijela

-          raznos koledarjev in obisk občanov ob novem letu…..

-          priključitev projektu zimska liga  SSV- članice Renkovci

 

Poročilo pripravila Tatjana Dravec Vuk, predsednica komisije za članice

z gasilskim pozdravom Na pomoč