Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

LISTA KANDIDATOV ZA NOSILNE FUNKCIJE

GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE

 

Lista kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za predsednika Gasilske zveze Turnišče:

Alojz Vuk, višji gasilski častnik organizacijske smeri II. stopnje, PGD Turnišče

Lista kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za poveljnika Gasilske zveze Turnišče:

Dušan Majcen, gasilski častnik II. stopnje, PGD Gomilica