Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

POROČILO PREDSEDNIKA O DELU GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE V LETU 2017

V gasilski zvezi Turnišče že korakamo v deveto leto. V osmih letih prehojenega dela v naši zvezi se je zgodilo kar nekaj dogodkov na katere smo lahko ponosni. Zadali smo si nalogo opremljanja gasilskih društev kar smo v veliki meri speljali Nabavili smo štiri motorne brizgalne, pet novih gasilskih vozil, opremo smo popolnjevali tako, da smo sedaj že skoraj opremljeni po predpisih standardizacije društev. Čaka pa nas še velik izziv in sicer izgradnaja gasilskega doma v Turnišču pri katerem pa smo naleteli že na prvo oviro. Žal občinski svet Občine Turnišče ni sprejel finančne konstrukcije za izgradnjo doma. Ne bomo obupali trudili se bomo naprej. Nismo pozabili niti na izobraževanje članov kar neka jih je v tem času pridobilo nova znanja za delo v gasilstvu. V programu VULKAN sproti odpravljamo nekatere napake in ažurno vnašamo evidence kot od nas to zahteva. Zelo dobro so se prejela naša srečanja in sicer, srečanje mladine, srečanje članic in srečanje starejših gasilcev. Letos hočemo ta srečanja združiti v eno in pripraviti medgeneracijsko srečanje vse gasilcev naše zveze in s tem tradicionalno nadaljevati. Tradicionalno se udeležujemo velikonočne procesije in maše ob svetem Florjanu zavetniku gasilcev.

V letu 2017 smo v Gasilski zvezi Turnišče posvetili kar nekaj truda za izobraževanje naših članov.Vsem članom naše organizacije, ki  so tečaje končali in si pridobili nova znanja, želim, da jih pri svojem delu pri gašenju in reševanju premoženja, živali in ljudi  ter pri vzgoji in usposabljanju mlajših generacij s pridom uporabljajo.

V preteklem letu v naši zvezi nismo pozabili niti na posodabljanje in obnavljanje zaščitne in reševalne opreme. Nabavili smo  opremo kot so cevi,  ročniki, zaščitno opremo in podobno, ki je bila po društvih dotrajana ali poškodovana.

Na  področju preventive smo v lanskem letu opravili dve vaje. Prva je bila vaja v Nedelici, kjer smo sodelovali gasilci iz celotne zveze.Druga vaja je bila vaja članic v Turnišču kjer so sodelovale članice iz celotne zveze. Društvoma Nedelica in Turnišče se zahvaljujem za organizacijo.

Gasilci naše zveze se tudi permanentno usposabljamo, to smo pokazali z rezultati na tekmovanjih. Pripravili in izvedli smo tekmovanje članov in članic ter mladinsko tekmovanje. Obe tekmovanji je vzorno pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo Gomilica, katerim se za njihov trud prisrčno zahvaljujem. Doseženi rezultati so bili kar dobri. Vsem tekmovalcem čestitam za njihov uspeh in se njim zahvaljujem za njihov vloženi trud.

Kot vsako leto smo tudi v letu 2017 gasilci naše zveze opravljali tako rečeno stalne naloge. Udeležili smo se Velikonočne procesije. Ob godu Svetega Florijana zavetnika gasilcev smo se udeležili Svete maše v Turnišču, kjer smo ob tej priložnosti predali svojemu namenu tudi gasilsko vozilo GVM 1 za organizacijo se njim iskreno zahvaljujem. Gasilci smo, tudi, kot vsako leto sodelovali pri usmerjanju prometa ob proščenju v Turnišču. Redarstvo smo vršili tudi ob drugih priložnostih. V Prostovoljnem gasilskem društvu Gomilica  so organizirali vsakoletno srečanje veteranov. S tem srečanjem izkazujemo našim predhodnikom, ki so z svojim delom pripomogli, da smo gasilci v naši zvezi na takem nivoju, zahvalo in spoštovanje. Za organizacijo se društvu zahvaljujem. Prav tako pa je tradicionalen tudi dan odprtih vrat v mesecu oktobru. Letos je potekal v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Gomilica, za kar njim gre tudi zahvala. Srečanje so imele tudi naše članice, ki jih vsako leto imamo več in to je spodbudno. Srečale so se v Renkovcih in se zabavale ob družabnih igrah in družabnem večeru. Za organizacijo srečanja se zahvaljujem PGD Renkovci. Ne smemo pa pozabiti tudi na naše najmlajše člane, to so pionirji, pionirke, mladinci in mladinke ti so se letos srečali v Nedelici. Za organizacijo srečanja se PGD Nedelica lepo zahvaljujem.

Gasilska zveza Turnišče uspešno sodeluje tudi Gasilsko zvezo Slovenije, prisotni smo bili na vseh sejah Plenuma Gasilske zveze Slovenije, predsednik in poveljnik sva se redno udeleževala sej regijskega sveta in regijskega poveljstva in tam tudi konstruktivno sodelovala. Sodelovali smo tudi z civilno zaščito in ostalimi institucijami, kjer nas povezujejo isti cilji in interesi. Predvsem dobro pa sodelujemo z Občino Turnišče posebej z  županjo gospo magistro Vesno Jerala Zver. Tako dobrega sodelovanja si želimo še naprej.

Na koncu bi se rad zahvalil vsem skupaj in vsakemu posamezniku za njegovo požrtvovalnost in delo v gasilski organizaciji, pri reševanju in zaščiti ljudi in premoženja. Ker se naš mandat izteka pa bi se posebej  rad zahvalil vsem predsednikom in članom komisij, ki delujejo v naši zvezi, članom upravnega in nadzornega odbora zveze, ki so mi v veliki meri pomagali pri uresničitvi zastavljenih ciljev delovanja naše zveze. Zahvaljujem se vam gasilcem za vsako uro,  ki ste jo dali na razpolago za humanitarne akcije zaščite in reševanja.Prav posebej pa bi se zahvalil družinam naših gasilcev, ki z razumevanjem jemljejo odsotnost nas gasilcev najsi bo to na intervenciji, vajah ali izobraževanju, pa tudi na družabnih srečanjih.

.

 

Z gasilskim pozdravom        Na pomoč!