Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

POROČILO O DELU POVELJSTVA GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE V LETU 2017:

 

Spoštovani, na postavljeno vprašanje kakšno je bilo leto 2017 za operativne člane v Gasilski zvezi Turnišče, lahko odgovorim le z besedami – uspešno in delovno in to dokazujemo z dejanji.

Včasih se vprašam ali lahko svoje delo še izboljšamo in kje so meje našega dela. Čeprav smo prostovoljci imamo vsak svoje službe, obveznosti in družine, menim pa da smo letu 2017 dokazali, da smo zaupanja vredna organizacija.

Z zadovoljstvom lahko poročam da je sodelovanje vseh 4 PGD v GZ Turnišče dobro, delo v društvih je bilo usmerjeno v stalno operativno pripravljenost v nudenje pomoči tistim, ki sojo potrebovali, izvajala so se dela in naloge na področju izobraževanja, usposabljanja,

tekmovanja, vzdrževala se je gasilska tehnika, uspešno je bilo tudi delo na preventivnem področju. Za uspešno delovanje pa so poleg prizadevnega članstva pomembna tudi finančna sredstva, zato se iskreno zahvaljujem lokalni skupnosti, prepričan sem, da smo operativni gasilci dokazali, da znamo in zmoremo uspešno delovati tako na operativnem kot tudi na preventivnem področju pa čeprav nekateri v lokalni skupnosti niso tega mnenja.

Svoje poročilo sem razdelil na več  področij in sicer:

 • INTERVENCIJE
 • STROKOVNO USPOSABLJANJE
 • GASILSKA TEKMOVANJA
 • MESEC POŽARNE VARNOSTI
 • PREVENTIVNA DEJAVNOST
 • SODELOVANJE Z DRUGIMI
 • ZAKLJUČEK

 

INTERVENCIJE:

V letu 2017 smo opravili 8 intervencij:

7.5.2017 – 16.03 tehnična in druga pomoč-podrto drevo čez cesto-PGD Renkovci

23.5.2017- 17.26 reševanje obolelih oseb- zdravnica zahteva helikopterski prevoz v UKC Maribor –PGD Renkovci

27.5.2017-22.08 požar v naravi oziroma prostem-gorijo smeti ob sta. hiši -PGD Renkovci

9.6.2017-14.50 požar v naravi oziroma prostem, požar suhe  trave ob  AC Turnišče –Lendava PGD Turnišče

23.6.2017-16.16 požar v naravi oziroma prostem, gori njiva pšenice PGD Turnišče

23.6.2017-17.40 udar strele, požar strehe hiše, pomoč PGD V Polana ,PGD Turnišče

11.8.2017-2.30 močan veter, podrto drevo čez cesto PGD Renkovci

19.9.2017-14.04 poplave polnjenje proti poplavnih vreč PGD Nedelica –GZ Turnišče

Pri vseh intervencijah v letu 2017 ni bilo zaznati večjih pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti. Pri vseh intervencijah je bil odziv operativnih gasilcev hiter in učinkovit.

Pri izvajanju del na intervencijo pa ni prišlo do poškodb operativnih gasilcev.

 

STROKOVNO USPOSABLJANJE:

Strokovno usposabljanje je poleg izvajanja operativnih nalog zanesljivo najpomembnejše področje našega dela. Zavedajmo se dejstva, da je uspešnost intervencije v veliki meri odvisna prav od strokovnega usposabljanja in izvajanja različnih operativno taktičnih vaj.

Na nivoju GZ Turnišče sledimo potrebam naših društev vendar pa se društva sama morajo angažirati in poiskati ter pripraviti člane za tovrstna usposabljanja, ki jim primanjkujejo.

Postavljeni kriteriji in novi učni programi niso namenjeni oteževanju na poti usposabljanja,

ampak so namenjeni izboljšanju strokovne usposobljenosti posameznega člana, saj bomo le tako v bodoče kos vsaki zastavljeni nalogi.

Razna obnovitvena usposabljanja za posamezno specialno področje morajo postati stalnica v našem sistemu usposabljanja.

Pomemben segment usposabljanja predstavljajo tudi številne operativno vaje posameznih društev in GZ, ki so bile podprte z ustreznimi dokumenti in se lahko izvajajo skozi celo leto ne samo v mesecu oktobru-mesecu požarne varnosti.

 

GASILSKA TEKMOVANJA:

Gasilska tekmovanja se organizirajo in izvajajo z namenom preverjanja in pridobitve strokovne ter psihofizične sposobnosti gasilcev, za spoznavanje in utrjevanje medsebojnih odnosov ter izmenjavo izkušenj.

V proces  gasilskih tekmovanj  se skozi različne starostne kategorije vključuje večje število našega članstva, v tem tekmovalnem procesu pa imajo pomembno vlogo mentorji in sodniki in tudi oni so se pred tekmovanji udeležili preverjanje znanja ter ga uspešno opravili.

Tako smo pod okriljem PGD Gomilica 20.5.2017 izvedli izbirno gasilsko tekmovanje za memorial Matevža Haceta, tekmovanje je bilo vzorno organizirano, nastopilo pa je 15 ekip.

Pionirji-3,Mladinci-2,Članice A-2,Članice B-1,Člani A-4,Člani B-2,Starejši gasilci -1,prvo uvrščene ekipe so se uvrstile na regijsko tekmovanje.

Takoj  po krajšem zatišju v  dopustniških časih  je z mesecem  septembru  delo v gasilskih organizacijah zopet začelo teči z polno paro.

Društva katere enote so se uvrstile so bile že na vrhuncu s pripravami na regijska tekmovanja, ki so se zelo hitro bližala.

Tako so se enoti pionirjev PGD Renkovci in mladinci PGD Nedelica udeležili regijskega tekmovanja za memorial Matevža Haceta, ki je potekalo na Dolnji Bistrici 3.9.2017,enote članic A in članov A iz PGD Renkovci in enota starejših gasilcev iz PGD Turnišče pa regijskega tekmovanja za člane in članice, ki pa je potekalo 10.9.2017 v organizaciji PGD Orehovci na sejmišču v Gornji Radgoni.

En dan prej pa so se enote pionirjev in mladincev iz PGD Renkovci in  enota mladink iz PGD Gomilica udeležile regijskega tekmovanja v orientaciji, ki pa je potekalo v naši soseščini v organizaciji PGD Lipa.

Skozi poletje so se enote udeleževale raznih memorialnih, pokalnih in nočnih tekmovanj po celotnem Pomurju.

Po pregledu rezultatov ugotavljam, da smo nekje v sami sredini tekmovalnih enot ki nastopajo po tekmovanjih, upam pa si trditi da z zavzetim in načrtnim delo lahko te rezultate popravimo in se prebijemo v zgornji del rezultatske tabele na tekmovanjih.

 

MESEC POŽARNE VARNOSTI:

Pa je prišel mesec oktober mesec požarne varnosti v katerem smo gasilci najbolj delavni  in dejavni, odvijale so se razne aktivnosti pa mi dovolite, da jih nekaj tudi naštejem:

Pri tem bi še enkrat rad opozoril, da operativne vaje izvajamo lahko skozi vse leto ne samo v mesecu oktobru vse pa je odvisno od vas poveljnikov, če boste te vaje pripravili.

V mesecu oktobru smo prejeli tudi nekaj nove  opreme, ki smo jo prejeli preko zahtevka  od zavarovalnice za poškodovano in polomljeno opremo.

Nekaj nove opreme pa se  smo kupili v mesecu decembru.

 

PREVENTIVNA DEJAVNOST:

Požarna preventiva je širok pojem, ki vključuje različne dejavnosti z enim ciljem in sicer varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja.

Namen požarne preventive je v prvi vrsti preprečitev nastanka požara; v primeru nastanka požara pa hitro in varno posredovanje gasilskih enot in drugih služb.

V posameznih PGD so organizirali naslednje aktivnosti:

-  pregled gasilnikov za vaščane

-  preizkus in delovanje hidrantnega omrežja

-  zamenjava polomljene in poškodovane opreme

-  obisk v vrtcu Turnišče (prikaz opreme)

-  pregled evakuacijskih poti v več stanovanjskih zgradbah

-  pregled večjih kmetij

- aktivnosti ob razglasitvi velike požarne ogroženosti

- izdaja brošure

Sigurno pa k dobremu preventivnemu delu in požarni varnosti pripomore tudi številno članstvo, ki je vključeno v razne oblike dela v posameznih PGD.

 

SODELOVANJE Z DRUGIMI:

Skozi celo leto 2017 smo vzorno sodelovali z drugimi društvi v občini in pa tudi širše, če naštejem nekaj aktivnosti, ki smo jih izvajali:

 • varovanje ob 24 urni kolesarski dirki       - urejanje prometa Velka maša
 • kolesarski maraton KK Lendava               - urejanje parkiranja ob raznih prireditvah
 • urejanje prometa ob občinski proslavi     -  varovanje Ferenčevo  senje
 • čistilna akcija                                           -   zasaditev dreves

 

Udeleževali smo se vseh srečanj, ki so jih organizirale komisije za : mladino ,veterane, članice.

Veterani so se udeležili Pomurskega srečanje veteranov v Lemerju, zatem pa so se skupaj z članicami udeležili še Medgeneracijskega srečanja v Črenšovcih.

Udeleževali smo se vseh proslav in prireditev kam smo bili povabljeni.

 

ZAKLJUČEK:

Vsekakor pa je potrebno spodbuditi posamezna PGD za večjo aktivnost pri vključevanju mladih v gasilske vrste. Mladina je naša bodočnost.

Na koncu bi se rad zahvalil vsem, ki ste mi pomagali, svetovali me mogoče tudi usmerjali pri vodenju operativnega članstva v  GZ Turnišče, upam da bomo še smelejši z večjo voljo in novimi idejami  zakorakali v volilno in kongresno leto 2018.

 

 

Priloge:

 • tabela  kadrovske  usposobljenosti po društvih
 • pregled  dela v mesecu požarne  varnosti
 • tabela opravljenih ur v letu 2017

 

 

 

 

 

Kraj in datum:                                                                                              Pripravil:

Turnišče 29.01.2018                                                                            Poveljnik  GZ Turnišče

                                                                                                                DUŠAN   MAJCEN