Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

POROČILO O DELOVANJU KOMISIJE ZA ČLANICE IN ČLANIC GZT

za leto 2017

 

 

 • članice aktivno in enakovredno sodelujemo pri občnih zborih  po društvih, kakor tudi gostujemo po občih zborih sosednjih društev
 • 1.4.2017 skupščina GZT v Renkovcih  in sprejetje programa dela komisije,
 • 16.4.2017 velikonočna procesija in z leti vse bolj  veliko število članic, ki so primerno uniformirane
 • kresovanje po vaseh, tako priprava kot  pomoč
 • obletnice in prevzemi gasilskih vozil,  Črenšovci, 22.4.2017- prevzem GVC in Turnišče 1.5.2017 prevzem GVM
 • zimska liga SVS odpovedana, sicer članice prijavljene (Gomilica in Renkovci)
 • članice se sproti in temeljito pripravljamo z  vajami  za tekmovanja in memoriale
 • florjanovo GZT 1.5.2016,  Turnišče
 • tekmovanje GZT , 20.5.2017 – mokra vaja v Gomilica, udeležba 3 članskih ženskih desetin – Renkovci Ačlanice, Nedelica Ačlanice, Gomilica B članice. Turnišče  v letu 2017 žal nobene desetine……
 • 24.6.2017 – prevzem GVM Mala Polana in 1 0 let  g. zveze Velika Polana
 • Srečanje članic GZT – 2.7.2017  srečanje v  Renkovcih. Posebnost letošnjega srečanje je drugačnost, namreč opravile smo orientacijski pohod po skupinah in gasilsko zaznamovan, zahvala gre članicam Renkovec…..
 • 18.7.2017 – udeležba članic na srečanju in tekmovanju v Lazah, desetina Renkovci
 • 29.7.2017 – srečanje mladine v Gomilicah,  pomoč in udeležba
 • 6.8.2017 – srečanje starejših gasilk  in gasilcev v Gomilicah
 • 26.8.2017 – medgeneracijsko vseslovensko srečanje v Črenšovcih – udeležba več generacij gasilcev naše zveze, med drugim tudi članice in veteranke skupaj nas je bilo 8
 • 15.10.2017 dan odprtih vrat GZT  v Gomilicah
 • 19.10.2017 – članice Turnišče z gasilci in GVC poskrbeli in evakuirali vrtčevske otroke, kot vaja in opravljena predstavitev gasilcev
 • 27.10.2017 – operativna vaja GZT v Nedelici . Članice smo poskrbele za prvo pomoč in napajanje GVC-jev
 • 30.10.2017 – samostojna vaja članic GZT- požarišče na prostem  na domačiji Žižek Alojza, udeležba 32  članic z 4 gasilskimi vozili. Prisotni so tudi šoferji in pripravniki. Alojz Štefanec je poskrbel  za gradivo, za kar se mu najlepše zahvaljujemo
 • udeležba  18. in 19.11.2017 – posvet članic komisije za članice v Dobrni, posveta se udeležive Tatjana IN Vanja, zraven pa peljeva še kolegice pomurske regije
 • 2.12.2017 – seja GZT s strokovno ekskurzijo gasilskega značaja
 • Čez celo leto se članice priključujemo delu svojih društev, izletom , pohodom in dejavnostim po društvih….

Komisija za članice se je za svoje potrebe zbrala 3-krat na sejah in  opravile smo mnogo medsebojnih  razgovorov. Predsednica sem prisotna na vseh sejah UO GZT, sodelovale pa smo tudi s poveljstvom GZT, kakor tudi z regijsko komisijo članic in programom dela za članice GZS.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč, Tatjana Dravec Vuk