Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

 

 GASILSTVO V TURNIŠČU

Gasilstvo kot ena izmed najstarejših društvenih dejavnosti sloni tudi še danes na prostovoljni dejavnosti in je njegovo delovanje v celo posvečeno človeku – ljudstvu, ko je ta ob požarih, elementarnih ali drugih nesrečah potrebno pomoči.

Tudi naše prostovoljno gasilsko društvo je v dosedanjih letih v celoti delovalo v službi ljudstva in mu nudilo pomoč, ko je bilo in navedenih nesrečah v najtežjih stiskah.

Pri svojem razvoju je dosegalo vzpone in padce, ki se pojavljajo v vsaki društveni dejavnosti.

Gasilsko društvo Turnišče je bilo ustanovljeno leta 1923. Ustanovitelja društva sta bila g. Pergar Franc, ključavničarski mojster in g. Gjerkeš Štefan, takratni poštni upravnik, ki sta navedenega leta sklicala ustanovni občni zbor, na katerem se je zbralo 32 prostovoljnih gasilcev.

Za načelnika takratnega gasilskega društva je bil izvoljen g. Pergar, za poveljnika pa g. Gjerkeš.

Ob ustanovitvi društvo od občinskega vodstva ni dobil denarne pomoči. Ustanovitelja društva sta finančne težave v začetku reševala s svojimi lastnimi prihodki, pozneje pa so denarna sredstva za delovanje društva in nabavo opreme zbirali s prostovoljnimi prispevki in organizacijo raznih prireditev, tombol in temu podobnih dejavnosti. Člani društva so bili in so še tudi danes zelo disciplinirani in  požrtvovalni. Sodelovali so takrat, kako tudi sedaj, pri gašenju vseh požarov doma in izven svojega okoliša.

Gasilsko društvo Turnišče je leta 1933 proslavljajo deseto obletnico svojega obstoja. Načelnik društva je tega leta postal g, Litrop Štefan, takratni župan.

V času okupacije je funkcijo predsednika in poveljnika društva opravljal g. Gornjec Anton.

Leta 1945 je ponovno postal predsednik društva g. Gjerkeš Štefan, leta 1962 pa je predsedniško funkcijo prevzel g. Dravec Jože. Leto kasneje je društvo nabavilo motorno brizgalko in prevzelo za gasilske namene tudi požarne vodnjake.

Ob štirideseti obletnici obstoja društva (6.9.1964) je bil nabavljen gasilski prapor, zelo zavzeti člani društva pa so bili odlikovani in so prejeli častne nazive. Ob tej obletnici je bila urejena tudi gasilska garaža in orodjarna.

Na občnem zboru 14.2.1965 je bil za predsednika društva izvoljen g. Ternar Štefan, funkcijo sekretarja pa je prevzel g. Dravec Jože, ki je to delo uspešno opravljal dolgo vrsto let.

17.3.1967 je bil za predsednika izvoljen g. Pergar Ivan, za poveljnika pa g. Miholič Alojz. 12. januarja 1969 je postal predsednik društva g. Zver Ivan, poveljniško funkcijo pa je ponovno prevzel g. Miholič Alojz.

Prostovoljno gasilsko društvo Turnišče je 14. oktobra 1979 praznovalo svojo 55. letnico obstoja. Ob tem jubileju je bil slovesen prevzem novega gasilskega orodja, motorne brizgalke Zigler in gasilskega kombiniranega vozila, posameznikom, družbenim podjetjem in raznim privatnikom pa so bila podeljena pismena društvena priznanja in zahvale.

Velika pridobitev leta 1980 je bila tudi gasilska cisterna za 500L vode. Sredstva za to vozilo so prispevali: PGD Turnišče, krajani Turnišče, takratna SIS za požarno varnost in Planika Obrat Turnišče.

 Vsako leto se je v okviru finančnih zmožnosti nabavilo nekaj gasilske opreme (od zaščitnih oblek, dihalnih aparatov, ...).

Na rednem občnem zboru, leta 1986 so bile izredne volitve društva, na katerih je bilo izvoljeno novo vodstvo in vsi organi društva. Želja vseh na občnem zboru j je bila pomladiti operativni sestav in poživeti delovanje društva. Tako smo že na prvi seji sprejeli sklep o nabavi paradnih uniform in obnovitvi droga za prapor. Za novoletne praznike smo obiskali vsa gospodinjstva v Turnišču ter jim podelili gasilski koledar.

V zimskih mesecih leta 1988 je devet članov društva obiskalo tečaj za nižjega gasilskega častnika v Lendavi in ga tudi uspešno končalo. V spomladanskih mesecih smo na cisterno TAM dogradili rezervoar  in medmešalec za srednje težko penilo,  tako, da je z njim bilo možno gašenje. V mesecu oktobru smo označili ter očistili vse hidrante, prav tako pa smo pregledali in očistili vse gasilske studence. Za potrebe krajanov smo nabavili 120 gasilnikov.  V društvu smo se nenehno ukvarjali s prostorsko stisko, kajti društvo ni imelo svojih prostorov za shranjevanje najnujnejših stvari.  V garaži za kombi je bilo prostora le za vozilo, ta prostor pa je bil neogrevan in vlažen. Cisterna je bila v prostorih tovarne Planika, kjer pa tudi ni bilo prostora za drugo, kot vozilo. Nenehni pritiski in dogovarjanja s takratno krajevno skupnostjo ter svetom krajevne skupnosti  so leta 1990, ko so se ustanovile občine, prispevale do načrtovanja za izgradnjo gasilskih prostorov, skupaj s prostori za potrebe krajevne skupnosti in prostorov za občinske namene. Gasilci smo od leta 1986 do 1990 KS Turnišče predli vsa sredstva, ki smo jih zbrali ob podelitvi koledarjev ob novem letu. Tovariš Jože Dravec, takratni blagajnik, je poročal, da je bilo predanih sredstev v protivrednosti 50000 pek modul. Naš namen je bil, da pride do čimprejšnje izgradenj prostorov, v katerih bi imeli svoj inventar ter vozilo.

Do same izgradenj je prišlo leta 1991 ter začetku leta 1992. Tekom leta 1992 je bila narejena vsa inštalacija (elektrika, vodovod, centralna kurjava), gasilci pa smo iz svoje blagajne financirali izdelavo tlakov ter garažna vrata, za zaključek pa smo prebelili vse prostore. Tako smo na rednem letnem občnem zboru leta 1993 v nove prostore prvič postavili kombi.  S tem smo odstranili tudi prostor v katerem smo prej parkirali kombi.

Leta 1994 smo v društvu organizirali proslavo ob  70 letnici PGD Turnišče. Proslava se je odvijala na dvorišču OŠ Turnišče. Leta 1995 je prišlo do ideje, da bi fasado gasilskih prostorov poslikali s sliko sv. Florijn. V zimskih mesecih  1995/96 je g. Gorjan Drago na  ploščo iz ________ narisal sliko, katero smo pripeli na zid in jo 4. maja, ob praznovanju Florijanovega, tudi blagoslovili. Blagoslovil jo je takratni Turniški župnik Alojz Ratnik.

Sprememba zakonodaje in kategorizacija društev je narekovala, da je bilo potrebno razmisliti še o enem vozilu in sicer vozilu za hitre intervencije GVC 16/24. Tekom leta 1998 smo zbirali ponudbe, naredili finančno konstrukcijo in se na koncu odločili za podvozje vozila MAN. Nadgradnjo je naredila tovarna Vekar iz Maribora. Vozilo je bilo financirano s sredstvi iz občinskega proračuna, sredstev društva ter republiških sredstev iz naslova za zaščito in reševanje. Vozilo je bilo narejeno in prevzeto meseca marca, uradni prevzem s proslavo pa je bil 26. 6. 1999. Proslava je bila na dvorišču občine Turnišče pred občinsko zgradbo. 

Na rednem letnem občnem zboru leta 2001 je bila iznesena ideja, da je potrebno nabaviti novi prapor.  Že v istem letu smo nabavili tako prapor kot drog ter ju 30. 6. 2001 tudi blagoslovili. Leta 2002 smo sireno za alarmiranje preselili iz tovarne Planika v prostore PGD Turnišče, demontažo sirene ter strehe pa smo člani PGD Turnišče opravili sami. Vso potrebno inštalacijo in vezav pa je opravil Koren Marjan in Lendave. Na rednem letnem občnem zboru leta 2003 je bil dolgoletni poveljnik društva ter poveljnik občinskega gasilskega poveljstva občine Turnišče predlagan za častnega poveljnika PGD Turnišče, kar je bilo tudi sprejeto in potrjeno.

Nenehni problemi s kombijem, posebno z zavornim sistemom , so nas opozarjali, da je potrebno razmišljati o nabavi novega vozila za prevoz moštva. Izmed vseh zbranih ponudb smo se 26. 7. 2003 odločili, da bomo nabavili kombi Peugeot, katerega smo naročili v Murski Soboti. Istočasno smo nabavili prikolico za shranjevanje in prevoz opreme, motorne črpalke ter vse potrebno, kar se rabi za vajo po CTIF-u. Nadgradnjo v prikolici in vsa pritrdišča smo uredili člani PGD Turnišče, napis na cerado pa je uredil g. Mladen Dvanajšček.

Na dvorišču občinske zgradbe smo julija 2003 organizirali proslavo ob 80 letnici društva. Blagoslov ter uradni prevzem gasilskega kombija smo opravili ob praznovanju sv. Florijana leta 2005. Prostorska stiska v garaži, posebno z vozilom 16/24 ter kombijem s prikolico sta nas prisilila, da smo pričeli razmišljati o prizidku garaže. Odločili smo se, da prizidek naredimo tako, da preselimo vrata in celotno širino zgradbe za 1,5 m, kar nam je v nadalje omogočilo lažje garažiranje ter premikanje znotraj prostora. Podaljšek je naredila firma Forjan Martina iz Melinec.

Nenehni problemi z gasilsko avtocisterno, z zavorami, gumami, rezervoarjem ter samim mehanizmom, so nas prisilili, da začnemo razmišljati nabavi novega vozila. Z občinskim svetom ter takratnim županom Jožetom Kocetom, smo se dogovorili, da najprej nabavimo podvozje, črpalko ter na koncu naredimo še nadgradnjo. Tako smo leta 2007 naročili podvozje IVECO ter črpalko ZIGLER. Nadgradnjo vozila je napravilo podjetje Varkar iz Maribora. Vozilo je bilo končano in prevzeto 30. 6. 2009. Z vso opremo je vozilo bilo ocenjeno na 180.000€. 80.000€ je prispevala občina Turnišče, 10.000€ Planika Turnišče, 37.000€ smo dobili na razpisu za sofinanciranje gasilske opreme iz naslova civilne zaščite, ostala sredstva pa so bila iz blagajne PGD Turnišče, zaslužena pri razvozu vode na objekte pri izgradnji avtoceste.  Prevzem in blagoslov vozila smo opravili 8. 5. 2010 na planinkinem parkirnem prostoru. Prisotnih je bilo okrog 170 gasilcev  iz 15. društev, blagoslov pa je opravil Turniški župnik Robert Brest.

Odstopi gasilskih društev iz GZ Lendava, so tudi nas prisilil k razmišljanju, da naredimo isti korak. Problemi v GZ Lendava v letih 2008/09 so nam k temu dodala še dodaten zagon. Tako smo decembra 2009 ustanovili GZ Turnišče, hkrati pa je tudi PGD Turnišče postalo njen član.