Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

Gasilska zveza Turnišče

 

Dolgoletne sanje gasilcev iz občine Turnišče, po ustanovitvi lastne gasilske zveze so se uresničile osemindvajsetega decembra 2009. Na ta dan smo imeli ustanovno skupščino gasilske zveze Turnišče. Gasilci iz občine Turnišče smo spadali v Gasilsko zvezo Lendava. Ta zveza je združevala vsa gasilska društva iz Upravne enote Lendava. Po izstopu gasilcev iz občine Velika Polana, so iz zveze izstopili še gasilci iz občine Črenšovci in občine Odranci. Tako okrnjena Gasilska zveza Lendava je začela slabo delovati. Slabo delovanje Gasilske zveze Lendava je botrovalo, da smo gasilci iz občine Turnišče bili primorani ustanoviti lastno gasilsko zvezo, če smo hoteli ohraniti dobro delovanje naših gasilskih društev.

V Gasilsko zvezo Turnišče so vključena štiri prostovoljna gasilska društva in sicer PGD Turnišče, kot osrednja enota tretje kategorije, PGD Gomilica, PGD Renkovci in PGD Nedelica, vsa društva prve kategorije. V omenjena gasilska društva je vključenih preko 450 gasilcev, od tega preko 140 operativnih gasilcev, ki so opremljeni in usposobljeni za posredovanje na intervencijah. PGD Turnišče razpolaga z tremi gasilskimi vozili, PGD Gomilica z dvema, PGD Renkovci prav tako z dvema in PGD Nedelica z enim, eno pa nameravajo nabaviti v naslednjem letu. Potrebno je nabaviti še nekaj opreme za gasilska društva, da bodo potem opremljena tako kot to zahteva zakonodaja. Žal je za nabavo opreme vedno premalo finančnih sredstev. Upamo, da bomo gasilci s pomočjo občine, sponzorjev in seveda krajanov, do teh sredstev nekako prišli in se opremili po odredbi, ki zahteva da morajo vsa gasilska društva biti do konca leta 2012 minimalno opremljena z opremo kot jo predpisuje kategorizacija gasilskih društev.

Na ustanovni skupščini Gasilske zveze Turnišče smo sprejeli vse potrebne akte za delovanje zveze. Izvolili smo organe zveze, za predsednika je bil izvoljen Alojz Vuk, za poveljnika pa Alojz Štefanec. Sprejeli smo program dela, ki je tudi finančno podprt. Prednostni nalogi, ki smo si ju zadali je predvsem izobraževanje in usposabljanje gasilcev ter nabava manjkajoče opreme.

 

                                                                                                                                 Alojz Vuk