Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

PROGRAM DELA GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE ZA LETO 2012

 

Zap.

št

ORGANIZACIJSKE NALOGE

IZVAJALCI

ROKI

1.

Sodelovanje gasilske zveze pri organizaciji, razvoju in delu prostovoljnih gasilskih enot in drugih oblik organiziranja

Upravni odbor

Celo leto

2.

Organizacija, spremljanje ter izvajanje izobraževanja in usposabljanja gasilskih kadrov v skladu z navodili za minimalno zagotavljanje sil po posameznih kategorijah PGD

Poveljstvo

Celo leto

3.

Opremljanje gasilskih enot z zaščitno in reševalno opremo po programu poveljstva

Poveljstvo

Celo leto

4.

Spremljanje in preverjanje izvedbe operativnih načrtov in načrtov alarmiranja – ocenjevanje društev

Poveljstvo

Prvo polletje

5.

Sodelovanje v procesiji ob Veliki noči

Upravni odbor

Velika noč

6.

Dan gasilca z mašo ob godu sv. Florjana- Nedelica

Upravni odbor

Maj

7.

Naloge na področju požarov v naravi

Poveljstvo

Celo leto

8.

Gasilska tekmovanja

Poveljstvo

Prvo polletje

9.

Naloge na področju informatike, kot pomoč gasilskim društvom pri uporabi informacijskega sistema za vodenje evidenc in izdelavi tekočih poročil

Upravni odbor

Celo leto

10.

Priprava in izvedba programa v mesecu požarnega varstva

Poveljstvo

Oktober

11.

Zagotavljanje pogojev za delovanje gasilske organizacije (pogodbe o javni gasilski službi z občino in usklajevanje aktov GZ z veljavno zakonodajo)

Upravni odbor

Celo leto

12.

Sodelovanje z državnimi organi (CZ in drugi) in sodelovanje z gasilci sosednjih GZ

Upravni odbor

Celo leto

13.

Izvajanje programa dela komisij GZ Turnišče

Komisije GZ, Upravni odbor

Celo leto

14.

Nudenje pomoči ob nepredvidenih dogodkih

Poveljstvo

Celo leto

 

OPERATIVNE NALOGE

 

 

 

15.

Izobraževanje nadaljevalni tečaj za gasilca

Poveljstvo

November,

december

16.

Priprava na tekmovanja- posveti za sodnike

Poveljstvo

April

17.

Tekmovanje, člani, članice in veterani in mladina

Državno tekmovanje – članice Gomilica

Poveljstvo

Maj, junij

18

Izobraževanje tečaj dihalne naprave,

usposabljanje notranji napad

poveljstvo

Januar

Celo leto

19.

Prevzem MB PGD Nedelica, Florjanovo

Poveljstvo

Maj

20

Obletnica PGD Gomilica

Obletnica PGD Nedelica

Upravni odbor-

poveljstvo

 

Julij

Avgust

21.

Nogometna tekma, srečanje vseh gasilcev GZ Turnišče

Upravni odbor, Poveljstvo, komisije

Avgust

22

Vaje preverjanje taktične usposobljenosti mesec varstva pred požarom

poveljstvo

Oktober

Novenber

 

DELO Z MLADINO

 

 

 

23.

Seje komisije za mladino

Predsednik komisije

Celo leto

24.

Posvet mentorjev za mladino iz PGD

Mladinska komisija

Celo leto

25.

Udeležba na posvetu mentorjev mladine

Predsednik komisije in član

April, maj

26.

Druženje mladih gasilcev

Mladinska komisija, Poveljstvo

Maj (7 ali 14)

27.

Tekmovanje mladinskih ekip

Poveljstvo GZ, Komisija

Maj

28.

Sodelovanje s komisijo za mladino z regije

Komisija

Celo leto

29.

Sodelovanje na orientacijskem pohodu in kvizu

Mladinska komisija

Maj, Junij, Julij, Avgust,September

30.

Sodelovanje z vodstvom GZ Turnišče

Vsi člani

Celo leto

31.

Srečanje mladincev in pionirjev GZ Turnišča (orientacija)

Mladinska komisija

Avgust

32.

Usposabljanje mentorjev

Poveljnik GZ, predsednik komisije

Oktober, November

33.

Izvajanje programa mesec varstva pred požari

Mladinska komisij osnovna šola, poveljniki PGD

Oktober

34.

Urejanje okolice gasilskega doma

 Mladinska komisija

Celo leto

 

DELO Z ČLANICAMI

 

 

 

35.

Seje komisij članic

Predsednica komisije

Celo leto

36.

Sprejem programa dela

GZT

 

37.

Sodelovanje po regijskih posvetih

Regijsko poveljstvo

Celo leto

38.

Izobraževanje članic

Članice

Nadaljevalni tečaj

Renkovci

39.

Priprava in udeležba na tekmovanjih

Poveljstvo

Maj

40.

Priprava in udeležba državnega tekmovanja

Desetina Gomilica

Maj, Velenje

41.

Priprava in udeležba na memorialih

Po prijavah

 

42.

Udeležbe na mnogih svečanih prireditvah

Vodstvo PGD

Obletnice PGD 16.6.2012 -Gomilic 25.8.2012-Renkovci

43.

Srečanje članic GZT in regije

Komisija in ostale gasilke

Celo leto

44.

Mesec požarne varnosti

Poveljstvo

Oktober

45.

Udeležba na seminarju predsednic komisij

Predsednica komisije

November

46.

Sodelovanje z vodstvom GZ Turnišče

Vse članice

Celo leto

47.

Obveščanje v medijih in revijah

Posamezne članice in komisija

Celo leto

48.

Sodelovanje z ostalimi komisijami

Vse članice

Celo leto

49.

Sodelovanje s komisijo za članice z regije

Predsednica komisije

Celo leto

50.

Sodelovanje na športno- gasilskih srečanjih

Komisija za članice

Celo leto

51.

Sodelovanje z društvi po vaseh in občino

Vse članice

Celo leto

 

DELO Z VETERANI

 

 

 

52.

Seje komisije za veterane 3-4 na leto

Predsednik komisije

Celo leto

53.

Sestava veteranske ekipe

 Komisija za veterane

Marec, april, maj

54.

Udeležba na veteranskem tekmovanju GZ Turnišče

Člani veteranske komisije, poveljniki

Junij

55.

Udeležba na drugih veteranskih tekmovanjih

Vodstvo GZ, Člani veteranske komisije

Celo leto

56.

Priprava tekmovanje v obliki povezovanja z drugimi veteranskimi člani, drugih zvez

Člani veteranske komisije, in ostali člani društva

Celo leto

57.

Srečanje veteranov zveze Gomilica

Člani veteranske komisije, in ostali člani društva

4.8.2012