Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

 

Poročilo komisije za priznanja za leto 2011

Komisija se je leta 2011 sestala dvakrat, vedno takrat, ko na naslov komisije prispejo predlogi za priznanja oz. odlikovanja. Tako smo v lanskem letu obravnavali osem predlogov za značko za dolgoletno službovanje in sicer dve za deset let, tri za dvajset let, dve za trideset let in eno za štirideset let dela v gasilskem društvu. Obravnavani so še bili predlogi za in sicer predlog za priznanje gasilske zveze III. Stopnje, en predlog za priznanje gasilske zveze II. Stopnje in predlog gasilsko odlikovanje II. Stopnje. Vsi predlogi so bili pozitivno rešeni, saj so vsi predlagani kandidati izpolnjevali vse pogoje za pridobitev predlaganih priznanj. Vse funkcionarje v društvih opozarjam, da se podeljevanje značk za dolgoletno sodelovanje podeljuje vsako leto in ni možno podeljevati za leto naprej ali nazaj. Prosimo, da pravočasno pripravite in predate vse predloge.

Predsednik komisije,

Alojz Lebar