Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

Poročilo o delovanju mladinske komisije GZ Turnišče

 

Lep pozdrav v imenu mladinske komisije GZ Turnišče!

Ni iz trte izvita trditev, da se vnema za gasilstvo prenaša iz roda v rod, iz generacije v generacijo in prav zato ima gasilstvo v naši zvezi uspešno delo z mladimi.

Tudi leto 2011 se ni izneverilo in prav v veselje mi je, da lahko danes poročam o uspešnem delu z mladimi v naši zvezi. V naši zvezi delujejo štiri društva PGD Turnišče, Gomilica, Nedelica in Renkovci.

V letu 2011 se je mladinski svet sestal šest krat. Delo mladinske komisije je potekalo skozi celo leto, tako smo se v mesecu Aprilu udeležili dvodnevnega posveta mentorjev gasilske mladine, ki je bilo na Rogli. Udeležila sta se ga predsednik mladinske komisije Bojan Sobočan in članica Marija Kreslin.

Spomladi smo pričeli po posameznih društvih z pripravami in vajami za gasilsko tekmovanje GZ Turnišče. Sodelovali smo z 8 ekipami.

Pionirji PGD Gomilica in mladinci PGD Renkovec so se udeležili regijskega tekmovanja.

V mesecu Juliju smo organizirali ogled Gasilske olimpijade v Kočevju, ki so se ga udeležili mladinci iz naših društev.

V mesecu Oktobru požarne varnosti smo pripravili za vse pionirje prikaz različnih načinov gašenja, kjer so se tudi pod nadzorom mentorjev sami preizkusili. Dogajanje je potekalo v Gomilicah.

Leto, ki je pred nami, pomeni nadaljevanje začetnih nalog v preteklem obdobju in hkrati priložnost za opravljanje nalog, ki smo si jih zadali v programu za dela v letošnjega leta!

Z gasilskim pozdravom! »Na pomoč!«

Predsednik mladinske komisije:

Bojan Sobočan