Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

 

POROČILO PREDSEDNIKA O DELU GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE V LETU 2011

 

V gasilski zvezi Turnišče smo začeli leto 2011 ambiciozno kot že prejšnje leto. Zadali smo si kar prej nalog, ki jih bomo v tem letu opravili. Gasilska zveza se je v prejšnjem letu maksimalno angažirala pri povezovanju, organizaciji in razvoju prostovoljnih gasilskih društev članic naše zveze. Nudili smo vso strokovno pomoč,ki smo ji bili kos pri delu društvom. Tu se moram zahvaliti naši tajnici Mariji Kreslin, ki se je angažirala za pomoč društvom, predvsem na področju dela z programom VULKAN. Potrudila se je predvsem pri pripravi zahtevkov za sofinanciranje nabave gasilske opreme s strani Ministrstva za obrambo. Tu smo bili zelo uspešni saj smo dobili maksimalna sredstva, ki so nam bila na razpolago. Naši tajnici se za njeno delo zahvaljujem. Program VULKAN pa še z tem delom nikakor ni zaključen. Potrebno bo, da Prostovoljna gasilska društva začnejo bolj temeljito uporabljati ta program, ki nam je na voljo. Program VULKAN nam omogoča, da na koncu leta naredimo neke vrste bilanco opravljenega dela, opremljenosti enot in kadrovsko zasedenost posameznih društev, vendar je te podatke potrebno preko celega leta pridno vnašati, da na koncu dobimo zaželene podatke. Smatram da, bomo v letu 2012 morali vložiti vse napore, da te podatke vnesemo in nam na koncu leta nebo potrebno iskati želenih podatkov.

V letu 2011 smo v Gasilski zvezi Turnišče posvetili in namenili tudi nemalo finančnih sredstev za izobraževanje naših članov. Organizirali smo Osnovni tečaj za gasilca v Gomilici in v Renkovcih, Nadaljevalni tečaj za gasilca v Gomilici, naši člani so se udeležili tečaja za vodjo skupine v Beltincih, tečaja za vodjo enote in tečaja za vodjo enot v Murski Soboti. Nekaj naših članov si je pridobilo tudi nekaj specialnosti in sicer: sodnik gasilskih in gasilsko športnih disciplin, mentor mladine in nosilec izolirnega dihalnega aparat. Za organizacijo tečajev se organizatorjem zahvaljujem, vsem članom naše organizacije, ki pa so tečaje končali in si pridobili nova znanja, pa želim, da jih pri svojem delu pri gašenju in reševanju premoženja, živali in ljudi ter pri vzgoji in usposabljanju mlajših generacij s pridom uporabljajo.

V preteklem letu v naši zvezi nismo pozabili niti na posodabljanje in obnavljanje zaščitne in reševalne opreme. V Gasilskem društvo Nedelica smo predali svojemu namenu novo gasilsko vozilo GVV1. Nabavili smo tir nove motorne brizgalne znamke Ziegler in sicer za društvo Gomilica, v mesecu januarju, ter za društvi Nedelica in Renkovci v mesecu decembru. Nabavili smo tudi nekaj opreme kot so cevi ročniki in podobno, ki je bila po društvih dotrajana ali poškodovana.

Da gasilci naše zveze odlično delujemo na področju preventive je dokaz to, da v letu 2011 ne beležimo nobene resne intervencije. Na tem področju smo v lanskem letu opravili kar nekaj vaj, pregledali in popisali smo hidrante ter sezname potrebnega vzdrževanja hidrantov tudi predali na Občino Turnišče. Upamo, da bodo odgovorni za oskrbo z požarno vodo v občini tudi to čim prej postavili v stanje kakršno zahtevajo predpisi iz tega področja.

Gasilci naše zveze se tudi permanentno usposabljamo, to smo pokazali z rezultati na tekmovanjih. Pripravili in izvedli smo tekmovanje članov in članic ter mladinsko tekmovanje. Obe tekmovanji je vzorno pripravilo Prostovoljno gasilsko društvo Renkovci, katerim se za njihov trud prisrčno zahvaljujem. Doseženi rezultati so bili kar dobri. Prve ekipe v posameznih kategorijah so se udeležile regijskega tekmovanja Pomurske regije, kjer so prav tako uspešno zastopale našo zvezo in lokalno skupnost iz katere prihajajo. Najboljše so se odrezale članice prostovoljnega gasilskega društva Gomilica, ki so zasedle odlično drugo mesto v svoji kategoriji in se s tem uvrstile na državno tekmovanje, ki bo 26.05.2012 v Velenju. Smatram, da je to za našo malo in mlado zvezo velik uspeh. V zvezi se moramo potruditi, da ekipi članic, ki nas bo zastopala na tako pomembnem tekmovanju nudimo strokovno, materialno in moralno pomoč pri pripravah in udeležbi na tem tekmovanju. Že sedaj naprošam vse, ki so sposobni in pripravljeni pridobiti kakega sponzorja v ta namen, da se potrudijo in nam pomagajo to častno in odgovorno nalogo izpeljati. Naše članice bodo z svojo udeležbo na državnem tekmovanju predstavljale tudi našo občino, zato naprošam gospoda župana, da tudi z njihove strani ne bomo naleteli na gluha ušesa.

Kot vsako leto smo tudi v letu 2011 gasilci naše zveze opravljali tako rečeno stalne naloge. Udeležili smo se Velikonočne procesije. Ob godu Svetega Florijana zavetnika gasilcev smo pripravili dan gasilca z Sveto mašo. To prireditev je organiziralo Prostovoljno gasilsko društvo Gomilica za kar se njim zahvaljujem. Prav tako so v društvu Gomilica pripravili tradicionalno srečanje članic, ki je bilo dobro organizirano in dobro obiskano. V Prostovoljnem gasilskem društvu Renkovci smo organizirali vsakoletno srečanje veteranov. S tem srečanjem izkazujemo našim predhodnikom, ki so z svojim delom pripomogli, da smo gasilci v naši zvezi na takem nivoju, zahvalo in spoštovanje. Za organizacijo se Prostovoljnemu gasilskemu društvu Renkovci zahvaljujem. Prav tako pa je tradicionalen tudi dan odprtih vrat v mesecu oktobru. Letos je potekal v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Turnišče, za kar njim gre tudi zahvala.

Mesec požarne varnosti, mesec oktober je za gasilce posebno deloven. V naši zvezi smo imeli v tem mesecu dosti aktivnosti. Gasilska mladina je imela srečanje in praktično vajo gašenja v Gomilici. Članice gasilske zveze so pripravile vajo in prikaz gašenja travniškega požara v Nedelici. Tu smo lahko videli kako koristne in koliko znanja imajo naše članice. Dokazale so, da so tudi one pomemben člen sistema varstva pred požari in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Osrednja vaja zveze je potekala v Turnišču, na objektu Agrocorn. Lastnikom tega podjetja in organizatorjem vseh vaj se iskreno zahvaljujem.

Na koncu naj omenim nekaj podatkov. Gasilci Gasilske zveze Turnišče smo v letu 2011 opravili 12.844 prostovoljnih ur dela, kar po ceniku Gasilske zveze Slovenije znaša približno 191.118,00 €. Ta sredstva smo gasilci prinesli s svojim delom v občinsko blagajno. Smatram, da smo gasilci sredstva, ki jih dobimo iz proračuna deset krstno povrnili s svojim delom. V zakonu o gasilstvu v 6. členu jasno pišejo naloge, ki jih ima lokalna skupnost na področju varstva pred požari ter zaščite in reševanja, zato prosim, da se vsi odgovorni tudi tega zavedajo. Gasilci smo podpisali z občino tripartitno pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Naloge po tej pogodbi bomo lahko izpolnjevali tako dolgo, dokler bo občina zagotavljala sredstva, ki ji nalaga ta pogodba. Smatram, da bomo z skupnimi močmi in dialogom tudi te stvari znali razrešiti in bomo naprej dobro delovali.

Z gasilskim pozdravom Na pomoč!