Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

Poročilo veteranske komisije za leto 2011

Veterani smo v letu 2011 organizirali srečanje veteranov, ki je potekalo 27.8.2011 v Renkovcih. Srečanja se je udeležilo 80 veteranov in veterank ter poveljnik Gasilske zveze Turnišče, ostali člani upravnega odbora se srečanja na žalost niso udeležili. Srečanje je bilo družabnega pomena. Organizacija je bila v rokah Prostovoljnega gasilskega društva Renkovci.

Veterani smo se radi udeležili prireditev in proslav v domači gasilski zvezi. Bili smo prisotni na proslavi v Nedelici, dnevu odprtih vrat Gasilske zveze Turnišče, velikonočne procesije, Florijanove maše v Gomilicah ter kot gledalci na občinskem tekmovanju v Renkovcih. Udeležili smo se srečanja veteranov Gasilske zveze Črenšovci, drugih srečanj zunaj domače zveze se nismo udeležili.

Komisija za veterane je imela v lanskem letu tri (3) seje. Član iz vasi Nedelica se je letos udeležil ene (1) seje.

Želimo si, da bi vsaka od vasi v tekočem letu sestavila ekipo, da bi se lahko udeležili tekmovanja Gasilske zveze Turnišče. Verjamemo, da man bo s skupnimi močmi uspelo.

 

 

Predsednik veteranske komisije

Alojz Matjašec