Gasilska zveza Turnišče

Cvetna ulica 1a , 9224 Turnišče 

Tel: 02 572 10 17 fax: 02 572 10 17 

e-mail: gasilskazveza.turnisce@gmail.com

 

 

 

PROGRAM DELA GASILSKE ZVEZE TURNIŠČE ZA LETO 2013

Zap.

št

ORGANIZACIJSKE NALOGE

IZVAJALCI

ROKI

 1

Sodelovanje gasilske zveze pri organizaciji, razvoju in delu prostovoljnih gasilskih enot in drugih oblik organiziranja

Upravni odbor

Celo leto

2

Organizacija, spremljanje ter izvajanje izobraževanja in usposabljanja gasilskih kadrov v skladu z navodili za minimalno zagotavljanje sil po posameznih kategorijah PGD

Poveljstvo

Celo leto

3

Opremljanje gasilskih enot z zaščitno in reševalno opremo po programu poveljstva

Poveljstvo

Celo leto

4

Spremljanje in preverjanje izvedbe operativnih načrtov in načrtov alarmiranja – ocenjevanje društev

Poveljstvo

Prvo polletje

5

Sodelovanje v procesiji ob Veliki noči

Upravni odbor

Velika noč

6

Dan gasilca z mašo ob godu sv. Florjana

Upravni odbor

Maj

7

Naloge na področju požarov v naravi

Poveljstvo

Celo leto

8

Gasilska tekmovanja

Poveljstvo

Prvo polletje

9

Naloge na področju informatike, kot pomoč gasilskim društvom pri uporabi informacijskega sistema za vodenje evidenc in izdelavi tekočih poročil

Upravni odbor

Celo leto

10

Priprava in izvedba programa v mesecu požarnega varstva

Poveljstvo

Oktober

11

Zagotavljanje pogojev za delovanje gasilske organizacije (pogodbe o javni gasilski službi z občino in usklajevanje aktov GZ z veljavno zakonodajo)

Upravni odbor

Celo leto

12

Sodelovanje z državnimi organi (CZ in drugi) in sodelovanje z gasilci sosednjih GZ

Upravni odbor

Celo leto

13

Izvajanje programa dela komisij GZ Turnišče

Komisije GZ, Upravni odbor

Celo leto

14

Nudenje pomoči ob nepredvidenih dogodkih

Poveljstvo

Celo leto

 

OPERATIVNE NALOGE

 

 

15

Splošna operativna pripravljenost za vsa društva GZ Turnišče

Poveljstvo

Skozi celo leto

16

Priprava na tekmovanja- posveti za sodnike

Poveljstvo

April

17

 Izbirno tekmovanje

(člani, članice in veterani in mladina)

Regijsko tekmovanje

Ostala tekmovanja (memoriali)

Poveljstvo

Maj, junij

 

avgust

18

Izobraževanja in usposabljanja (nadaljevalni tečaj za gasilca, tečaj za vodjo skupine, vodjo enot)

Poveljstvo

Celo leto

19

Kongres GZ Slovenije (Koper)

Upravni odbor, poveljstvo

Maj

20

Florjanovo

Poveljstvo

Maj

21

Obletnica PGD Turnišče

Udeležba na ostalih prireditvah in proslavah

Upravni odbor-

poveljstvo

Junij

22

Nogometna tekma, srečanje vseh gasilcev GZ Turnišče

Upravni odbor, Poveljstvo, komisije

Avgust

23

Delo z mladimi, članicami in starejšimi gasilci

Poveljstvo

Celo leto

24

Mesec požarne varnosti

Poveljstvo

Oktober

25

Usposabljanje za delo z muljno črpalko od CZ

Poveljstvo

 

26

Strokovna ekskurzija po potrebi

Poveljstvo

 

27

Vaje preverjanje taktične usposobljenosti mesec varstva pred požarom

poveljstvo

Oktober

November

 

DELO Z MLADINO

 

 

28

Seje komisije za mladino 3-4 na leto

Predsednik komisije

Celo leto

29

Občni zbori gasilcev po PGD

Vsi

Februar, Marec

30

Sprejem programa dela

GZ Turnišče

Marec

31

Posvet mentorjev za mladino iz PGD

Mladinska komisija

Celo leto

32

Udeležba na posvetu mentorjev mladine

Predsednik komisije in član

Februar

33

Druženje mladih gasilcev

Mladinska komisija, Poveljstvo

 

34

Sodelovanje na orientacijskem teku in mladinskem kvizu

Mladinska komisija

Maj, junij, julij, avgust,september

35

 Izbirno tekmovanje mladinskih ekip

 

Regijsko tekmovanje

Poveljstvo GZ, Komisija

Maj

 

september

36

Sodelovanje s komisijo za mladino z regije

Komisija

Celo leto

37

Sodelovanje z vodstvom GZ Turnišče

Vsi člani

Celo leto

38

Srečanje mladincev in pionirjev GZ Turnišča

Mladinska komisija

Avgust

34

Usposabljanje mentorjev

Poveljnik GZ, predsednik komisije

Oktober, November

40

Izvajanje programa mesec varstva pred požari

Mladinska komisij osnovna šola, poveljniki PGD

Oktober

41

Sodelovanje z ostalimi komisijami v GZ Turnišče

Mladinska komisija

Celo leto

42

Urejanje okolice gasilskega doma

Mladinska komisija

Celo leto

 

DELO Z ČLANICAMI

 

 

43

Seje komisij članic 2-3 na leto

Predsednica komisije

Celo leto

44

Sprejem programa dela

Predsednica komisije

 

45

Sodelovanje po regijskih posvetih

Regijsko poveljstvo

Celo leto

46

Izobraževanje članic

Poveljniki

 

47

Priprava in udeležba na tekmovanjih

Mentorji, predsedniki

Maj

48

Priprava in udeležba na regijskem tekmovanju

 

September

49

Priprava in udeležba na memorialih

Članice

Avgust Turnišče

Oz. po prijavah

50

Udeležbe na svečanih prireditvah in občnih zborih društev

Vodstvo PGD

Obletnice PGD

90 let Turnišče

08.06.2013

51

Srečanje članic GZT, Regije in GZS

Komisija ali širši sestav članic

Celo leto

52

Mesec požarne varnosti

Poveljniki in vodstvo GZT

Oktober

53

Udeležba na seminarju predsednic komisij

Predsednica komisije

November

54

Sodelovanje z vodstvom GZ Turnišče

Vse članice

Celo leto

55

Redno obveščanje v medijih in revijah

Posamezne članice in komisija

Celo leto

56

Sodelovanje z ostalimi komisijami

Vse članice

Celo leto

57

Sodelovanje  s komisijo za delo članic v regiji

Predsednica komisije

Celo leto

58

Sodelovanje na športno- gasilskih prireditvah

Komisija za članice

Celo leto

59

Dokumentarni večer

Komisija za članice

 

60

Sodelovanje z  društvi po vaseh in občino

Vse članice

Celo leto

 

DELO Z VETERANI

 

 

61

Seje komisije za veterane 3-4 na leto

Predsednik komisije

Celo leto

62

Sprejem programa dela

Predsednik komisije

 

63

Sestava veteranske ekipe

Komisija za veterane

Marec, april, maj

64

Udeležba na veteranskem tekmovanju GZ Turnišče

Člani veteranske komisije, poveljniki

Junij

65

Udeležba na drugih veteranskih tekmovanjih

Vodstvo GZ, Člani veteranske komisije

Celo leto

66

Priprava tekmovanje v obliki povezovanja z drugimi veteranskimi člani, drugih zvez

Člani veteranske komisije, in ostali člani društva

Celo leto

67

Srečanje veteranov GZT - Nedelica

Člani veteranske komisije, in ostali člani društva

3.8.2013

68

Udeležba na srečanjih veteranov okoliških gasilskih zvez

regija

Člani komisije in ostali veterani

69

Priprava in udeležba na memorialih

 

Udeležba na memorialu Jožefa Koceta

Veterani in veteranke

Avgust Turnišče

Oz. po prijavah

31.08.2013

70

Udeležba na svečanih prireditvah GZT

Posamezno PGD

 

71

Mesec požarne varnosti (udeležba na dnevu odprtih vrat GZT)

GZ

Poveljnik in vodstvo GZT